TELLMANN Østensjøveien 36 N-0667 Oslo
(+47) 22 700 820
Virksomhetsarkitektur

Virksomhetsarkitektur

Morgendagens virksomheter er fleksible, skalerbare og innovative i forhold til bruk av teknologi. For de fleste vil dette kreve stor omstilling og nytenking for å beholde konkurransekraft. Vi kaller det Digital Omstilling.

Definer fremtidig virksomhet på en helhetlig måte gjennom å utforske forretningsmodell, organisasjon, informasjon og dataflyt, IT-systemer og teknologi. Mål med virksomhetsarkitektur er å sikre at IT-arkitektur og forretningsløsninger støtter opp om forretningsmål og strategier, og at alle tilgjengelige ressurser utnyttes på en optimal måte. Dette vil redefinere forretningen i et helhetsperspektiv og få frem nye digitale muligheter. Digital Omstilling ivaretas helhetlig gjennom Digital Forretningsutvikling.

Gjennomføringsevne og en realistisk roadmap og er viktige forutsetninger for å få ut effekten av god virksomhetsarkitektur.

Vi hjelper deg med:

  • Design av virksomhetsarkitektur
  • Definer styringsmodell og informasjonsbehov
  • Analyse og design av arbeidsprosesser
  • Finne fremtidig bruk av forretningssystemer
  • Informasjon og dataflyt
  • Sourcing 2.0
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter