TELLMANN Østensjøveien 36 N-0667 Oslo
(+47) 22 700 820

Nyheter

TELLMANN styrker laget innen Digital transformasjon, CRM og prosjektledelse!

TELLMANN utvider leveransekraften gjennom ansettelse av Amund Breda (42). Amund kommer fra EVRY, hvor han jobbet som forretningsrådgiver på Microsoft Dynamics 365 plattformen med CRM, ERP og samhandling.

Amund har lang erfaring med å utvikle og etablere konsepter for kundereise i ulike bransjer ved smart bruk av teknologi. Han har særlig styrke innen digital forretningsutvikling som omhandler salg, markedsføring og service. Videre har Amund bred erfaring fra implementering av digitale strategier med utpreget fokus på gevinstrealisering og hva som kreves for å få med menneskene som berøres.

Se mer


TELLMANN vokser videre innen ledelse og gjennomføring av digitale prosjekter

TELLMANN vokser videre og utvider kraften innen ledelse og gjennomføring av digitale prosjekter for våre kunder gjennom ansettelsen av Bjørn Høydahl.

Bjørn har lang og bred erfaring fra både forretnings- og teknologiområdet i flere bransjer.
Han har jobbet internasjonalt, har variert ledererfaring og jobbet i hele spennet fra høyteknologiske oppstartsbedrifter til store konsern.

Se mer


TELLMANN styrker laget innen ledelse av digitale prosjekter!

TELLMANN utvider gjennomføringskraften innen ledelse og gjennomføring av digitale prosjekter for våre kunder gjennom ansettelse av Jon Kolbeinsen (45).

Jon har lang og variert erfaring fra både linje- og leverandørsiden som leder og prosjektleder for strategiske så vel som operative prosjekter. Han kommer fra Wikborg Rein Advokatfirma AS der han har vært interim Head of Marketing og prosjektleder innen digitalisering og IT.

Se mer


TELLMANN får en av Norges fremste eksperter på CRM og Kundehåndtering på laget!

TELLMANN utvider leveransekraften innen Digitalt Salg, CRM og Kundereisen gjennom ansettelse av Martin Bloma (37).  Martin kommer fra Microsoft, hvor han jobbet som produktevangelist/rådgiver for Microsoft Dynamics 365 – plattformen hvor CRM, ERP og samhandling står sentralt.

Med Martin styrker vi vår ekspertkompetanse på et område som er svært viktig for de fleste bedrifter, nemlig å bygge langsiktig omsetningsvekst gjennom digitalt salg, god kundehåndtering og gode brukeropplevelser.

Se mer


TELLMANN vokser og styrker gjennomføringskraften ytterligere innen digital forretningsutvikling, kundeopplevelse og innovasjon!

Digital omstilling, innovasjon

Tellmann utvider kapasiteten innen digital forretningsutvikling og innovasjon gjennom ansettelse av Dennis Banelind. Dennis kommer fra en jobb som forretningsområdeleder for Tietos satsning på kundeopplevelse og digital omstilling. Han har bl.a. ledet et prosjekt for å øke konkurransekraften til norsk skogsindustri gjennom effektivisering av salg samt forbedret kundelojalitet og kundeservice via digitale kanaler. Han har også utarbeidet digitalt målbilde og veikart i reiselivsbransjen og vært engasjert som interimleder med ansvar for implementering av digital strategi.

Se mer


Tellmann styrker sin posisjon innen digitalisering

Tellmann Executive Advisors styrker sin posisjon innen digitalisering og verdikjedeoptimalisering gjennom ansettelse av Øystein Pedersen, tidligere CIO i TESS. Øystein har 10 års erfaring fra egen virksomhet innenfor rådgivning og som totalleverandør på driftstjenester, og nærmere 5 års erfaring fra TESS som ambassadør, innovatør og strategisk rådgiver i digitale innovasjonsprosesser. Han har også erfaring med LEAN ledelse og kontinuerlig forbedring, og hvordan knytte kvalitetsstyring (ISO9001) til verdikjede og digitaliseringsarbeidet.

Gjennom ansettelsen av Øystein styrker Tellmann sin posisjon betydelig som uavhengig rådgiver innen identifikasjon og ledelse av prosjekter knyttet til lønnsomhetsutvikling og kundesentrisk tilrettelegging.

Se mer