TELLMANN Østensjøveien 36 N-0667 Oslo
(+47) 22 700 820
Tellmann styrker sin posisjon innen Digital Forretningsutvikling

Tellmann styrker sin posisjon innen Digital Forretningsutvikling

Postet  av   den 22.10.2017 

Tellmann Executive Advisors styrker sin posisjon innen forretningsutvikling gjennom ansettelse av Henrik Førli, tidligere Chief Enterprice Architect i MøllerGruppen. Henrik har mer enn 20 års erfaring, som spenner fra lokal gründer-virksomhet til globale banker, med teknologidrevet forretningsutvikling som en rød tråd i sitt arbeid. Han har også erfaring med endringsledelse, smidige endringsmetoder og strategiarbeid samt en både dyp og bred forståelse av IT.

Gjennom ansettelsen av Henrik styrker Tellmann sin posisjon betydelig som uavhengig rådgiver innen digital forretningsutvikling. Han bringer med seg verktøy som bidrar til en strukturert overgang fra strategi til handlingsplan og erfaring som gjør at man kan komme raskere til resultat.

Med sin bakgrunn som sertifisert (TOGAF) virksomhetsarkitekt jobber Henrik med helheten i endring og er like opptatt av mennesker, prosesser og informasjon som av teknologi. Henrik vil særlig bidra i leveranser der Tellmann bistår i å skape digitale handlingsplaner og en digital endringskultur.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Gi en tilbakemelding