Skip to main content

Godt nytt år!

I det vi gikk inn i det nye året valgte vi å skifte navn. Før het vi ASP Norge. Nå heter vi Tellmann Executive Advisors, og jeg kjenner at navneskiftet forplikter. Både overfor mine meget kompetente kolleger og overfor våre trofaste kunder. Det var viktig før, men det er enda viktigere nå: Å leve opp til våre verdier, vise at vi er uavhengige og oppriktige i vår rådgivning. Og at kundene våre merker handlekraften i våre anbefalinger og leveranser.

I Tellmann ser vi på informasjonsteknologi som et strategisk avgjørende fagområde for å sikre virksomheters utvikling og fremtidige suksess. Vi har bidratt til at digitalisering av virksomheter har blitt et viktig anliggende for toppledere, og vi har hatt gleden av å gjennomføre større endringsprosjekter hos bedrifter i en rekke ulike bransjer. Hos mange aktører er dette fortsatt en ny måte å tenke på. Men i en verden hvor mye kommer til å handle om digitalisering, er det avgjørende at toppledere engasjerer seg i- og får en dypere forståelse for dette områdets strategiske betydning.

Som en følge av at vi selv har vært en del av denne utviklingen, har vi de siste årene foretatt en dyptgripende endring av vår egen virksomhet. Nå kjente vi at tiden var moden for å ta skrittet helt ut. Så vi har endret vårt navn, oppdatert vårt tilbud til kundene og lansert vår nye hjemmeside. Det er en stor glede å ønske deg velkommen til Tellmann Executive Advisors!

Ærlige råd kan svi

Vårt mål som rådgiver er ikke å gå stille i dørene og si det våre kunder kanskje håper å høre. Vi skal stå for tydelige råd og innspill som ofte kan utfordre og skape bølger. Vi skal gi de ærlige rådene som kanskje kan svi litt i øyeblikket, men som legger grunnlaget for at virksomheten kan stå vesentlig bedre rustet for morgendagen. Dette vises også i profilen til våre kunder. Dette er virksomheter som virkelig vil noe! For det digitalisering i praksis innebærer for de aller fleste, er endring av nåværende rutiner, systemer og tankebaner. Det som fungerte godt i 2010, er i de fleste tilfeller gått ut på dato i 2015. Så enkelt og så brutalt er det. Vi i Tellmann har selv vært igjennom denne prosessen. Vi vet hvilke utfordringer det innebærer og hva som gjør vondt. Nå er vi en sparringspartner for andre norske virksomheter som ønsker og trenger å gå igjennom større eller mindre endringsprosesser. Vi er en rådgiver som kan bidra med nettopp de erfaringer, de ideer og den endringskraft som er nødvendig for å skape vekst i tiden fremover. Det er mye å gjøre der ute, og vi gleder oss!

Vår blogg skal være en tydelig stemme

I denne bloggen skal vi ha en dialog med deg som er opptatt av det samme som oss. Nemlig hvordan norsk nærings- og samfunnsliv kan unngå å havne i bakleksa i forhold til den digitale utviklingen. Dessverre ser vi at mange er altfor langt bakpå! Her skal vi ta for oss aktuelle saker og hendelser, og gi deg våre usminkede synspunkter på det som skjer og ikke skjer. Målet er å vise nettopp den ærlighet og de klare holdninger vi også står for i de prosesser vi har med våre kunder. Jeg håper du vil følge oss her i tiden fremover!

Legg igjen en kommentar