Skip to main content

Mange av våre kunder gir uttrykk for at de ikke er tilfreds med enkelte av leverandørers tjenester. Vi foretar en benchmark (referansemåling) og sørger for at forventningsnivået er både i henhold til avtale og standard i markedet.

Benchmarking betyr at man evaluerer sin virksomhet i forhold til de som man oppfatter at egner seg best innen en bransje. De ulike måtene man kan analysere dette på er internt, konkurranse, funksjon eller metode (kilde: wikipedia). Tellmann har utarbeidet et verktøy for å foreta benchmark av de kommersielle betingelser i en IT-driftsavtale, basert på den kunnskapen vi har om markedet fra alle våre (out)sourcingprosjekt. Ikke sjelden får partene en god revisjon av de kommersielle forhold og tjenestenivå gjennom en SLA. Denne anledning gir mulighet til å inkludere nye tjenester.

Følgende spørsmål er vanlige:

  • Har ledergruppen ønske om vurdering av prisingen på IT-avdelingens tjenester?
  • Ønsker du å vite hva prisene på IT-avdelingens tjenesteleveranser på basistjenester er, sammenlignet med hva andre virksomheter operer med?
  • Skal du anskaffe nye IT-tjenester du trenger et budsjettgrunnlag for?
  • Pris vurdert opp mot kvalitet?
    • Risikovurdering med tjenestekvalitet vurdert opp mot tjenestekritikalitet.

Våre rådgivere kan utføre en benchmark av dine påtenkte eller eksisterende leverte IT-tjenester. Enten om driften er ekstern eller intern, vil du kunne få god oversikt over nivået på leverte tjenester i forhold til markedsstandarder.