Skip to main content

Vi har i en rekke prosjekter vært rådgiver for ledere i virksomheter som ønsker å forbedre egne prosesser og tjenester. Gjennom dette arbeidet har vi høstet mye erfaring. For å heve kvaliteten på interne prosesser og skape varige forbedringer, må virksomheten selv forstå hva som oppleves problemfylt. De beste svarene på dette, gir gjerne brukerne selv – derav brukerundersøkelser.

For å kartlegge, forstå og analysere arbeidssituasjonen til den enkelte ansatt, har vi utviklet brukerundersøkelser som måler tilfredshet. Ved å bruke dette verktøyet kan en identifisere hvilke prosesser som bør forbedres, måle endringer og forbedring av prosesser over tid, og dermed bidra til verdiskapning i virksomheten.

Arbeidsprosesser som er riktig utformet og tilpasset virksomhetens behov skal effektivisere hverdagen til de ansatte. Vår webbaserte tilfredshetsmåling viser bl.a. hvordan de ansatte opplever egne arbeidsprosesser, arbeidseffektivitet og egen kompetanse, og om de har behov for opplæring. Skreddersydd kompetansekartlegging av bedriftens ansatte kan også inngå i undersøkelsen for å danne et bilde over kompetansebredden- og dybden i virksomheten.

Gjennomføring av Tellmanns brukerundersøkelser gir dere et grunnlag for å:

  • Forstå hva ansatte er fornøyd og misfornøyd med i forhold til egen arbeidssituasjon.
  • Dokumentere kvalitet og effektivitet på arbeidsprosesser.
  • Gjennomføre målrettede forbedrings- og effektiviseringstiltak.
  • Måle endringer over tid – og resultater av tiltak.

Med våre brukerundersøkelser får du en rapport utarbeidet av en nøytral tredjepart med høy kompetanse og med erfaringer på hvor og hvordan tiltak bør iverksettes.