Skip to main content

Change management og endringsledelse handler om å legge til rette for å skape en vesentlig og varig endring, sikre eller gjennomføre endringen og sørge for at resultater og effekter hentes ut. En vesentlig endring vil berøre grunnleggende styringsprinsipper, prosesser, roller, mennesker, arbeidsformer, strukturer, kultur, IT-verktøy eller andre sentrale byggeklosser eller krefter i en virksomhet.

Innenfor Change jobber vi med alle komponenter og aspekter som må beherskes og håndteres for å gjennomføre og ha kontroll på en endring, samtidig som endringen styres mot det målbildet og de resultatene som er definert. Dette inkluderer de menneskelige egenskapene som er nødvendig for å drive frem endringen.

Tellmann Change

Tellmann har lang erfaring med endringsarbeid og ser på endringsledelse som både en prosess – og en kompetanse. Derfor har vi utviklet vårt eget rammeverk for endring: Tellmann Change©

Les mer om Tellmann Change

Gjennom Change sikrer vi gjennomføring av alle nødvendige, konkrete aktiviteter for å gjøre virksomheter moderne, effektive og utadrettede, herunder digitale og prosess-, tjeneste- og kundeorienterte i sin tilnærming.

Change inkluderer følgende kompetanseområder:

  • Change Management / Endringsledelse
  • Business Case / Mulighetsstudier
  • Transformasjon
  • Prosessforbedring
  • Serviceorientering
  • Gevinstrealisering

Les mer om våre forretningsområder:

Digital Forretningsutvikling

Moderne Forretningsstøtte

Modernisering av IT & Sourcing