fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820
Change – change management og endringsledelse

Change – change management og endringsledelse

Change management handler om å legge til rette for å skape en vesentlig og varig endring, sikre eller gjennomføre endringen og sørge for at resultater og effekter hentes ut. En vesentlig endring vil berøre grunnleggende styringsprinsipper, prosesser, roller, mennesker, arbeidsformer, strukturer, kultur, IT-verktøy eller andre sentrale byggeklosser eller krefter i en virksomhet.

Innenfor Change jobber vi med alle komponenter og aspekter som må beherskes og håndteres for å gjennomføre og ha kontroll på en endring, samtidig som endringen styres mot det målbildet og de resultatene som er definert. Dette inkluderer de menneskelige egenskapene som er nødvendig for å drive frem endringen.

Gjennom Change sikrer vi gjennomføring av alle nødvendige, konkrete aktiviteter for å gjøre virksomheter moderne, effektive og utadrettede, herunder digitale og prosess-, tjeneste- og kundeorienterte i sin tilnærming.

Change inkluderer følgende kompetanseområder:

  • Change Management
  • Business Case/ Mulighetsstudier
  • Transformation
  • Process Improvement
  • Service Orientation
  • Gevinstrealisering

Les mer om våre andre forretningsområder:

Strategy

Risk

Sourcing