fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

ISO 20000

Et ISO 20000-sertifikat viser at ditt styringssystem for IT-tjenester er sertifisert etter en standard for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med den. Sertifiseringen utføres av et uavhengig sertifiseringsorgan. Sertifiseringen viser at en har innført effektive metoder for å levere kvalitetstjenester innen IT, som imøtekommer kundenes krav og servicenivåer.

Vi utfører ikke selve sertifiseringen, men leverer kurs og rådgivningstjenester. ISO standard kravene må “oversettes” da det ikke står detaljerte beskrivelser av hva kravene betyr eller forventer. Årsaken til dette er at standarden bygger på ITIL-rammeverket, som gir beste praksis underlag til hvordan et krav kan oppfylles. En ISO 20000-sertifisering må derfor forberedes. Vi har rådgivere med forståelse og kompetanse på å kartlegge status hos dere. Rådgiverne kan også bistå med å etablere, eller forbedre, de elementene som kreves i sertifiseringen.

IT Service Management fokuserer på å tilby og levere effektive tjenester for å sikre tilfredsstillelse av kundens behov, kostnadseffektivitet og verdiøkende forretningsprosesser.

ISO/IEC 20000 Foundation sertifiseringskurset er designet for å gi kandidatene kunnskap om:

  • Hva et IT Service Management system er.
  • Minimum av krav en tjenestetilbyder bør oppfylle innenfor rammene av ISO/IEC 20000.
  • Innholdet i ISO/IEC 20000 standarden.
  • Implementeringen av systemet.
  • Forholdet til andre relevante standarder, metoder og rammeverk (eks. ITIL).

Målgruppen omfatter både interne og eksterne tjenesteleverandører som ønsker mer kunnskap om eller er interessert i å ta i bruk ISO/IEC 20000 standarden. Kurset passer i tillegg for de som ønsker å følge opp sine underleverandører i forhold til at de følger ISO/IEC 20000 standarden.

Les mer om våre kurs og rådgivningstjenester!