fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

IT Service Management

Det å gjøre ressursene dine om til verdifulle tjenester, er kjernen i IT Service Management. Uten disse egenskapene er tjenesteorganisasjonen et knippe ressurser som alenestående har relativt lav egenverdi for kundene. Med gode Service Management løsninger synliggjøres hvilken verdi IT-avdelingen tilfører forretningen.

Ansvarsforhold, roller og aktiviteter må klart defineres og dokumenteres slik at aktuelle arbeidsoppgaver løses etter beste praksis på en effektiv måte. Samtidig, med fokus på sammenhengen mellom ulike aktiviteter og gjøremål slik at helheten er ivaretatt.

Gevinsten i å implementere IT-Service Management er blant annet at du får:

  • Effektive IT-tjenesteleveranser.
  • Reduserte kostnader.
  • Økt kundetilfredshet.
  • Økt tilfredshet blant ansatte.

Det anbefales å først sette fokus på de områdene i virksomheten med størst behov for prosessforbedring. For å finne ut hvor behovene ligger bør det foretas en modenhetsanalyse. I tillegg må man få frem et målbilde: Hva skal IT-avdelingens tjenestetilbud være? Og hvilke styrker og svakheter foreligger i dag? Dette gjøres med hjelp av brukerundersøkelser og intervju av nøkkelpersoner.

ITIL er et internasjonalt utviklet beste praksis rammeverk med erfaringer hentet fra både offentlig og privat sektor. ITIL beskriver hvordan IT-ressursene bør organiseres for å levere forretningsverdi, dokumentere prosesser, funksjoner, og roller i forvaltningen av IT-tjenester. ITIL er i bruk over hele verden i både private og offentlig sektor, uavhengig av størrelse og omsetning.

  • ITIL gjør det mulig å få langt større kontroll på løsningene du har valgt.
  • Hele IT-arbeidet blir lettere å forutsi.
  • Bruken av ressurser blir mindre, kvaliteten mer stabil.
  • Feilmarginene minsker med ITIL
  • Brukerstøttedelen blir bedre.
  • Feil oppdages fortere