fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

ITIL

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) er et anerkjent rammeverk for drift og ledelse av IT-tjenester. Rammeverket er basert på erfaringer fra offentlige og private virksomheter over hele verden. Formålet med rammeverket er å levere IT-tjenester til rett kvalitet og rett pris. Med bakgrunn i prinsipper om kontinuerlig forbedring kan en organisasjon forbedre kvaliteten på sine tjenester samtidig som kostnadene reduseres.

ITIL

Vi leverer ITIL-kurs og workshops. På kurset vil du lære om de fem kjerneområdene som er definert i rammeverket, du vil bli introdusert til livsyklusperspektivet for IT-tjenester og du vil få innsikt i hvordan IT-tjenester kan etableres for å støtte opp under virksomhetens øvrige strategier og mål.

Etter endt kurs:

  • Har du lært de grunnleggende prinsippene som rammeverket er basert på.
  • Har du etablert en forståelse og oversikt over de viktigste prosessene i ITIL-rammeverket.
  • Felles terminologi med dine kollegaer, kunder og leverandører.
  • Kan du utvikle gode ideer for hvordan forbedre din egen og andres hverdag.
  • Kan du fordype deg i prosessene.
  • Sertifisere deg som «ITIL Expert» og «ITIL Master».

Les mer om våre andre kurs og workshops.