fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Kurs

IT skal understøtte forretningen. Vi hjelper virksomheter med å få et helhetlig IT-perspektiv. Med våre kurs bistår vi med å identifisere virksomhetskrav som må ivaretas for å sikre strategisk utnyttelse av IT, og opplæring av ansatte for å sikre forståelse av rammeverkene som blir implementert.

ITILv3

er et globalt IT-rammeverk basert på best praksis, med intensjon om å bedre tilrettelegge for leveransen av IT-tjenester. Hovedbudskapet er effektive prosesser med klare roller og målbare resultater. Versjon 3 gir en generell tilnærming på tvers av tjenestestrategi, design og endringer, slik at bedriften mer effektivt kan synkronisere IT-strategi med forretningsmål.

Les mer om ITIL

CobIT

utviklet av IT Governance Institute (ITGI), er det eneste internasjonalt anerkjente rammeverk for etablering og revisjon av internkontroll innenfor IT-området. CobiT versjon 4.1 dekker i dag områdene IT-revisjon, IT-sikkerhet og IT-styring og kontroll. CobiT egner seg for alle virksomheter med IT-miljø, outsourcingsselskaper og datasentraler som har/skal innføre strukturerte IT-prosesser (f.eks. ITIL).

Les mer om COBIT

PRINCE2®

(Projects in Controlled Environments) er en strukturert prosjektledelsesmetode basert på erfaringer fra tusener av prosjekter – og på bidragene fra utallige prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, akademikere, kursholdere og konsulenter.

Les mer om PRINCE2

ISO 20000

kan hjelpe et foretak med formelt måle og kvalitetssikre leveransen av IT-tjenester samt skape en kultur for kontinuerlig forbedring av prosesser som i sin tur gir økt effektivitet og kvalitet. ISO 20000 krever at bedriftsledelsen tar ansvar for og engasjerer seg for leveransen av IT-tjenester og det kontinuerlige arbeidet for å bli bedre.

Les mer om ISO 20000

Ta kontakt for mer informasjon om våre kurs og workshops: