fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Service Desk

Service Desk er det kontaktpunktet som så avgjort betyr mest for brukeropplevelsen. Og det er jo for brukernes skyld vi i det hele tatt har IT. En velfungerende Service Desk er alfa og omega når det kommer til å vurdere leveransens kvalitet. Derfor fortjener Service Desk mye oppmerksomhet.

Vi er opptatt av at samarbeidet mellom kunde og leverandør skal gli best mulig. Dette gjelder uansett om det er et internt kunde – leverandørforhold eller eksternt. Forholdet skal uansett være mest mulig velsmurt og friksjonsfritt. Da blir det helt selvsagt at vi må ha et sterkt fokus på servicedesk.

Service Desk

Hva kan så Tellmann bidra med på dette området:

  • Kartlegge brukernes oppfatning av Service Desken.
  • Kartlegge Service Desk sin oppfatning av brukernes kompetansenivå.
  • Identifisere forbedringspunkter (hos begge parter).
  • Lage en handlingsplan for å gjennomføre forbedringene.
  • Sette opp målepunkter for å måle fremgang.
  • Designe en «samhandlingsprosess» som sikrer et optimalt samarbeid mellom brukerne og servicedesk.
  • Evaluere og foreslå verktøy som kan forbedre samhandlingen.
  • Foreslå og tilrettelegge for konkrete tiltak som for eksempel hospitering, felles bruk av samme verktøy, besøke kundens forretningsenheter og avdelingskontorer.

Ideen er at jo bedre kunden og Leverandøren forstår hverandres behov, muligheter og begrensninger jo mer vil man få ut av samarbeidet. Så enkelt, men likevel så vanskelig.

Les mer om våre kurs og workshops.