fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Service Management verktøy

Få IT-anskaffelser krever en så grundig forståelse av hvordan virksomheten jobber og tilrettelegging av optimale arbeidsprosesser som anskaffelse av IT Service Management verktøy. Derfor krever også anskaffelse av ITSM-verktøy en profesjonell håndtering for å bli vellykket.

Vi kjenner utfordringene ved anskaffelse av ITSM-verktøy, har nødvendig multikompetanse og ikke minst et gjennomarbeidet metodeverktøy basert på beste praksis og systematiserte erfaringer. Anskaffelse av ITSM-verktøy vil påvirke hvordan du leverer IT-tjenester til egen virksomhet. Det er en anskaffelse som både krever kompetanse om IT-anskaffelser som sådan, IT Service Management prosesser og organisatorisk innsikt og ferdighet. Det er en anskaffelse med mange fallgruver og risikomomenter.

Service Management

Vi ivaretar og sikrer den multikompetansen som prosjektet krever og ikke minst bringer vi inn erfaring fra andre vellykkede prosjekter.

Et overordnet bilde av prosessen:

  • Etablering av målbilde.
  • Analyse av behov og prosesser.
  • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon.
  • Leverandørvurdering.
  • Valg og gjennomføring av aktuell anskaffelsesprosess.
  • Evaluering av tilbud/anbud og forhandlingsledelse.
  • Utarbeidelse av kontrakt.
  • Tilrettelegging og tilpasning av arbeidsprosesser.
  • Oppfølging og forbedring av IT Service Desk funksjonen.

Våre rådgivere har tung erfaring og kompetanse innenfor IT-anskaffelser, prosessforbedring, ITIL-prosjekter og Service Desk funksjonen. Vi kan bistå din bedrift i slik at dere får en trygg og profesjonell prosess fra etablering av målbilde til tilrettelegging og tilpassing av arbeidsrutiner.

Les mer om våre kurs og workshops.