Skip to main content

Det er en tid for alt. I næringslivet har vi gjerne krevende perioder der vi gjør store endringer i strukturer og prosesser, og roligere perioder der det er behov for å stabilisere og realisere. Slike sykluser kan være planlagt og styrt, men ofte skapes disse periodene av endringer i rammebetingelser utenfor egen kontroll. Betingelser som utfordrer oss, som krever oppmerksomhet og handling. Og noen ganger er omstilling helt avgjørende for virksomhetens videre eksistens.

Endring og omstilling er selve fundamentet for all forbedring. Dessverre er dette en kunst som få behersker. Allerede i 1995 sa lederekspert John Kotter at kun 3 av 10 endringsprosjekt virker, og dette har neppe blitt bedre. Årsaken er som regel lederes manglende evne til å motivere de ansatte for endring. Det snakkes for mye om hva endringen dreier seg om, og det legges for lite vekt på hvorfor. Det snakkes for mye om hva som er bra for bedriften, og for lite om hvorfor det er bra for de ansatte.

Svært få enkeltindivid ønsker endringer velkommen. Til og med når dette gjelder nødvendige livsstilsendringer som er avgjørende for å ivareta sunn helse og forlenge livet, er motstanden stor. Change or die skriver Alan Deutschman i sin bok, der han stiller spørsmål rundt menneskers endringsmotstand – selv når ens eget liv avhenger av det. Da bør ikke vi undervurdere dette i næringslivet.

Endring og megatrender

Store konjunktursvingninger krever endring. Mange virksomheter kjenner i disse dager at begrepet Change or die også treffer næringslivet – hardt og brutalt. Ikke nok med at oljeprisen har falt, og rystet store deler av næringslivet. Nye megatrender som Digitalisering og Cloud computing skaper nye muligheter for mange. Men for etablerte bedrifter som ikke følger med i timen, kan de samme trendene fort utgjøre alvorlige trusler.

Stakkars den som ikke har trent på gjennomføring av endringer i egen virksomhet!

I Tellmann jobber vi litt motstrøms. For oss er nettopp endringer kilden til mange spennende oppdrag. Våre rådgivere er spesialister på endring, og vi stiller alle de viktige spørsmålene som ledelsen må ha svar på når endringene treffer de ansatte.

Lykke til med endringsprosessene dine – nå er det tid for endring!

Legg igjen en kommentar