Skip to main content

Cloud Computing innebærer at all dataprosessering, og i mange tilfeller all datalagring, blir gort på sentrale tjenere som befinner seg på ekstern lokasjon (kilde: wikipedia). I enkelte tilfeller kan dette medføre at kunden abonnerer på infrastruktur som en tjeneste (IaaS) eller hele plattformen som trengs for å kjøre en eller flere applikasjoner (PaaS). I andre tilfeller kan det bety at kunden abonnerer på en standard tilgjengeliggjort, driftet og supportert programvareløsning (SaaS). Når flere applikasjoner skal dele data kan det også være naturlig å abonnere på en skybasert integrasjonsløsning (IPaaS). Etter hvert som cloud computing begrepet har modnet har også begrepet XaaS (dvs. hva som helt som en skytjeneste) vokst frem.

Tellmann var tidlig ute med å sikre kundene i forbindelse med (out)sourcingsprosessen for å etablere gode avtaler for kjøp av skytjenester. Det å sikre skytjenestene gjennom rådgivningsprosessen og kontraktsprosessen har mange likhetstrekk med tradisjonell utvikling av (out)sourcingstjenesten, men har i tillegg en rekke nye problemstillinger. Ett hovedspørsmål er hvordan vi reduserer denne risiko og hvilken forhandlingsmulighet vi har i etablering av gode cloud computing kontrakter.

Noen eksempler på kjente problemstillinger ved tradisjonell outsourcing er:

 • Vi må sikre implementering og exit på en betryggende måte uten bindinger og kostnader
 • Markedet må ha tilstrekkelig antall aktører
 • Mulighet til å forbli på gammel versjon av software i en viss tid
 • SLA regime tilpasset kunden
 • Tilgjengelighet (vedlikeholdsvindu samt nedetid)

Noen eksempler på nye problemstillinger når man vurderer cloud computing:

 • Sikre at tjenesten leveres som forventet (reduserte kostnader, større fleksibilitet, forenklet forvaltning).
 • Reelle muligheter til forhandlinger på juridiske klausuler
 • Kontroll over kostnadene (opp- og nedskalering av bruk)
 • Nye målemetoder tilpasset forventningene
 • Dataarkivering/datasikring/forsikring
 • Compliance (for eksempel personvernlovgivning)

Vi som er opptatt av gode og sikre prosesser starter med noen gode spørsmål:

Hvorfor? Hva/hvilke tjenester? Til hvem/hvor ?

Tellmann kan være din uavhengige rådgiver i denne prosessen.