Skip to main content

Målstyring møter motstand på mange områder om dagen. Ansatte føler seg overvåket og mistenkeliggjort når aktiviteter måles, og vedlikehold av målmatriser er ressurskrevende. Det er ikke slik at en kommer utenom å ha målsetninger, det er måten det gjøres på som er utfordringen. Jeg vil derfor introdusere begrepet «forventningstyrt ledelse». Begrepet har ikke vært å se ennå, men det er grunn til å tro at dette kan bli den nye lederbølgen. La meg forklare hvorfor.

Ledere må levere

Administrerende Direktør/CEO blir i økende grad utfordret på forventninger. En større kartlegging blant de 2.500 største selskapene i USA viser at CEO opplever betydelig økte forventninger fra sin styreleder og sitt styre. Bare i løpet av perioden 2011-2016 gikk gjennomsnittlig engasjementstid for toppledere ned fra 10 til 8 år. Forventningene øker ikke bare i form av resultater. Styrene blir mer kompetente, både på ny teknologi og verdidrivere som toppledere må etterstrebe. Undersøkelsen viser også en annen klar trend; Ledere må levere. Det holder ikke å ha en strategi. Gjennomføringsevne blir avgjørende.

Les mer om ledelse.

Prioritering som disiplin

Vi må erkjenne at vi har flere sjefer enn ledere i dette landet også. Vi ser mange ledere som er flinke til å sette hårete mål, men hvor er retningen? Hva skal vi gjøre annerledes, og hvordan kommer vi i gang? Oppskriften kommer sjelden. Dette skaper bare frustrasjon og dårlig arbeidsmiljø. Det er her målsetninger kan brytes ned i operative forventninger med enkle kjøreregler. Kan muligens høres banalt ut, men ofte bør du som leder tenke på samme måte som sykehusets akuttmottak. Det er 3 ting som kjennetegner de som jobber på et akuttmottak;

  • De har en klar felles forståelse av hvorfor de er der (Formål/Purpose)
  • De vet alle hva som er viktigst å ta tak i først (Prioritering)
  • Den enkelte har et spesialfelt de bringer med seg (Tverrfaglig)

Samme forståelse trenger du i bedriften også. Kunden er hjertet. Det må slå. Når hjertet slår, så må luftveiene og evnen til å ta til seg næring fungere. Produksjon. Blodet må fraktes rundt. Logistikk. Styringsdata må være på plass, hjernen må fungere. Her ligger mye av ukulturen i mange bedrifter; en har ikke tatt seg tid til å lage gode styringsmodeller som støtter gode prioriteringer. Det blir i stedet «alt på en gang», og det fungerer ikke. Og støtter man det hele med fine målmatriser for å sikre at «alt blir gjort», så har man oppskriften på kaos.

Forventningstyrt ledelse

Både ledere og ansatte LIKER forventninger. I følge en undersøkelse utført av Humborstad/Kuvaas ved Handelshøyskolen BI, blir vi mennesker mer fornøyde når vi vet hva som forventes av oss. Samtidig er vi forskjellige. Enkelte liker å få forklart i detalj hva en skal gjøre, mens andre blomstrer når de selv kan bestemme fremgangsmåte. Noen liker å delta i oppstarten av prosjekter, mens andre liker å påse at ting kommer i mål. Nøkkelen til suksess er med andre ord forventningsstyring. Og de fleste liker å levere på det som blir forventet, og gjerne litt over.

Her er et forslag til hvordan du som leder kan oppnå rask omstilling og bedre resultater gjennom forventningsstyrt ledelse:

  • Kommuniser hva som er viktigst i ditt selskap og hvorfor. Prioriter noen få men kritiske aktiviteter for resultatoppnåelse. Disse skal virkelig løfte selskapet der det teller mest. Ikke sett i gang andre større initiativ før resultatene kommer på disse hovedinitiativene.
  • Organiser team og grupper tverrfaglig fremfor avdelingsvis om mulig. Riv siloene.
  • Involver de ansatte på riktig tidspunkt og avklar forventningene. Noen ønsker å involveres tidlig, andre sent. Involvering og inkludering skaper trygghet. Sett klare forventninger til fremdrift og resultat, alle må forstå hva som må skje. Beskriv hvordan du ønsker at sluttresultatet skal bli.
  • Avstem hyppig med den enkelte om dere er på rett vei. Dette er også viktig for å vise at du bryr deg. Når metoden sitter, kan du øke ambisjonsnivået. Kontrollert.

I vår digitale tidsalder går alt så mye fortere. Derfor er akuttmottaket en egnet sammenligning. Ingen dager er like. Ledere trenger derfor nye referanser å lede etter. Det holder ikke å kaste 20 baller opp i luften og håpe på at de lander der de skal. Du må ha en plan, du må prioritere, du må vise vei.

Lykke til!