Skip to main content

Skreddersøm av forretningsløsninger er ikke lenger et reelt alternativ for de fleste bedrifter. Standardfunksjonalitet brukes så langt det er mulig, og bransjeløsninger og leverandørens standardiserte beste praksis er det vanlige utgangspunktet når nye løsninger skal tas i bruk. Med dette øker behov for tilpasning og endring i organisasjonen. Helt overordnet kan vi si at kompleksitet og ansvar i ERP-prosjekt flyttes fra teknologisiden og over på kunden i prosjektene.

Det er stor sannsynlighet for at ditt neste ERP-prosjekt blir skybasert – med standardfunksjonalitet som utgangspunkt. Utfordringen med dette er at du som kunde nå må tilpasse deg ERP-løsningen, og ikke omvendt. Det er mye positivt i dette skiftet, samtidig stiller dette nye krav til deg som kunde for å lykkes med valg og implementering av din nye ERP-løsning.

Utviklingen

Løsningene er i dag tilgjengelige i skyen og behøver hverken installeres eller implementeres som tidligere. Etter oppsett, datamigrering, integrering og tilpasninger innenfor standard, kan de fleste løsningene raskt tas i bruk. Jobben ligger nettopp derfor i å være i stand til å ta i bruk løsningen. Dette dreier seg om opplæring, endring av prosesser og arbeidsvaner, mindset og kultur. Det er mange som undervurderer både viktighet og kompleksitet knyttet til dette. Fokus må settes på aktivitetene i prosjektet som adresserer nettopp dette.

Aktiviteter som leverandørene typisk har ansvar for på teknisk side, som eksempelvis design, utvikling og endringer i løsningen, blir i stadig større grad erstattet av aktiviteter for endring og tilpasninger i prosesser og rutiner på kundesiden. Dette har ikke løsningsleverandørene ansvar for. Satt på spissen: Der du tidligere trengte teknisk kompetanse fra leverandøren, trengs i dag heller endringsledelse i egen organisasjon. Ansvaret flyttes derfor bort fra leverandør og over på kunde.

Når vi også vet at løsningene blir raskere tilgjengelig for deg som kunde i dag, samtidig som jobben som må gjøres av deg som kunde øker i omfang, kan vi altså konkludere med at det blir både kortere tid til å gjennomføre endring, og større grad av endring som må gjennomføres. Dette kaller vi for «skyparadokset».

«Skyparadokset»

Skybaserte løsninger med standardfunksjonalitet gir den enkelte kunde en rekke fordeler som blant annet kortere implementeringstid.

Samtidig innebærer dette at du får både kortere tid og et større endringsbehov enn tidligere, da endringene i stor grad treffer virksomhetssiden og ikke løsningen.

Hva betyr dette for hvordan du bør gå frem når du skal velge, anskaffe og ta i bruk nye forretningsløsninger?

For det første betyr det at du i valg av ERP-løsning må avklare hvor godt aktuell løsning understøtter din virksomhet på områder som er forretningskritiske for dere. Eksempelvis knyttet til mangel på informasjon eller flaskehalser i dagens prosesser. Med en riktig og god prosess, er dette fullt mulig å teste ut i en tidlig fase før du forplikter deg.

Deretter bør du sikre at det finnes både evne og vilje i egen organisasjon på alle nivåer for å drive mottaksprosessen og nødvendige endringer.

Hvorfor sette i gang et ERP-prosjekt?

Oppsummering

Utviklingen vi har sett viser med tydelighet at bruk av standardfunksjonalitet i skybaserte løsninger i dag er riktig for de aller fleste. En klar fordel er at du med riktig utvalg av leverandører, vil få en løsning som med stor sannsynlighet passer godt til din virksomhet i dag og tiden fremover, da den kontinuerlig vil utvikles for å gi deg nye muligheter til forenkling, forbedring og fornyelse. Velger du riktig, er det ikke usannsynlig at neste bytte også blir ditt siste bytte.

Legg igjen en kommentar