Skip to main content

Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon for alle med diabetes og de som er berørt av eller interessert i diabetes.

Diabetesforbundet skal innføre ny kjerneløsning for medlemshåndtering.

Bak ønsket om en ny og moderne løsning, ligger behovet for en moderniseringsreise med utgangspunkt i strategi for marked, medlemmer, frivillighetsarbeid og forretning. Dette skal styrke Diabetesforbundet i deres jobb for bedre behandling, rettigheter og støtte til alle som lever med diabetes.

Sommeren 2021 gjennomførte Diabetesforbundet et Modnings- og Forankringsprosjekt sammen med Tellmann Executive Advisors AS. Gjennom forprosjektet ble prosjektfundamentet etablert med fremtidig forretningsmessig målbilde, identifikasjon av løsningsomfang, gevinsthypoteser og prosjektplan.

Ambisjonsnivå ble fastsatt i fellesskap i lys av virksomhetens behov, gjennomføringsforutsetninger og risiko. Som del av prosessen ble også nøkkelpersoner tatt om bord slik at Diabetesforbundet stod godt rustet for det kommende prosjektet.

«Diabetesforbundet har tydelige ambisjoner for fremtiden og evnen til å realisere disse. Det er inspirerende og spennende å være del av deres fremtidsreise»

Øyvind Aronsveen, Senior Rådgiver i Tellmann

Ifølge Diabetesforbundet selv, var Modning og Forankringsprosjektet en viktig og lærerik prosess som ga et godt utgangspunkt for den videre moderniseringsreisen.

«Modning og Forankringsprosjektet med Tellmann var en viktig og lærerik prosess for oss, og et helt riktig sted å starte vår moderniseringsreise»

Martin Henriksen, Markeds- og Digitalrådgiver

Neste fase av prosjektet omfattet anskaffelse av ny løsning, og etter en god prosess tuftet på utfallet fra Modning og Forankring, falt valget på Skykontoret og deres standard medlemsløsning basert på Microsoft Dynamics. Tellmann bistod Diabetesforbundet med rådgivning underveis frem til signert kontrakt.

«Diabetesforbundet har valgt en fremtidsrettet løsning som understøtter den moderniseringsreisen de har satt seg fore. Vi er stolte av å være en del av fremtiden for en viktig organisasjon som Diabetesforbundet»

Arild Heen, Skykontoret

Nå går veien videre med innføring og mottak av ny løsning og ikke minst høsting av de gevinster og muligheter moderne teknologi gir tilgang til.

Mer om Diabetesforbundet: www.diabetes.no