fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Digital Forretningsutvikling

Vi skaper nye muligheter og vekst gjennom innovasjon og fornyelse av forretningsmodeller der kundens kunde settes i sentrum. Sentralt i dette arbeidet er bruk av nye digitale verktøy eller ny teknologi for å oppnå noen definerte målsetninger i en virksomhet. Til syvende og sist handler Digital Forretningsutvikling om å legge grunnlaget for å øke omsetning, øke effektiviteten, redusere risiko eller for å øke smidigheten.

Digital Forretningsutvikling

Hva gjør vi?

Våre tjenester

Hva kan vi?

Vår kompetanse

Hvordan jobber vi?

Våre rammeverk

Hva oppnår vi?

Verdibidrag

Digital strategi

Tellmann har utviklet arbeidsmetodikk/rammeverk for å utvikle en digital strategi og digital handlingsplan. Rammeverket er en 7-trinns modell hvor vi både har et internt og eksternt fokus. Dette arbeidet tar utgangspunkt i virksomhetens forretningsstrategi og utvikles deretter i en stegvis tilnærming for å sikre et godt resultat. Eksempler på områder som berøres er teknisk gjeld, muligheter i ny teknologi, digital modenhet og utarbeidelse av målbilder.

Digital innovasjon og ny teknologi

Vi bistår virksomheter med å utvikle innovasjonskapasitet med utgangspunkt i Lean Innovation Management. Vi bistår innenfor Start Up`s, utviklingsavdelinger eller utvikling av kultur for kontinuerlig forbedring. I kombinasjon med enkle verktøy og prinsippene for smidig utvikling bidrar vi til å skape nye muligheter for videre vekst og økt effektivitet. Ved hjelp av teknologiradar-tilnærmingen bistår vi med å avdekke nye teknologiområder som vi kunne gi varig verdi for din virksomhet.

Porteføljestyring

I større virksomheter er det ofte ikke mangel på gode ideer eller nye prosjekter. Utfordringen er derimot å evne å prioritere mellom de riktige tiltakene eller å sikre samhandling på tvers av enheter. I mange store virksomheter oppleves derfor «kaoskultur» som senere utvikler seg til «lobbykultur». Effektive løsninger for porteføljestyring er med på å sikre gode prioriteringer og en god samhandling på tvers i virksomheter.

Prosjektledelse, Endringsledelse og Gevinstledelse

Når en har en god plan for hva en skal gjøre så handler resterende å sikre en god prosjekt-innføring. Vi behersker både klassisk og smidig gjennomføring av prosjekter. Gjennom gode prinsipper for gjennomføring, endring og gevinstrealisering trygger vi gjennomføring og reduserer risiko i dine prosjekter.