Skip to main content

Freidige teknologileverandører tar seg til rette i ordskiftet om digitalisering, høyrøstede markedsføringsbyråer hevder sin posisjon som ledende på digitalisering i Norge og PowerPoint produserende strategikonsulenter mener å eie sannheten om digitalisering. Dette har fått pågå over for lang tid. Det er på tide å bringe diskusjonen ned på jorden, avmystifisere og fylle budskapet med et innhold så konkret at virksomhetsledere der ute virkelig kan forstå hva som er på gang, hva dette dreier seg om og hvordan de bør gripe an i egen virksomhet.

Nok er nok

Vi har tidligere sett at ny teknologi har kraft til å forandre verden. Nå blir vi overlesset med informasjon om nye teknologitrender som åpenbart vil medføre endring og omstilling i næringslivet. Ja, de fleste av oss har forstått dette. Men hva som må gjøres, og ikke minst hvordan, er det dessverre få som snakker om. Mange opplever at omstillingen i markedet går raskere enn omstillingen internt, og da er det grunn til bekymring. Så viljen til å ta grep er definitivt til stede.

Derfor har det nå gått sport i å drive med «digitalisering», både i leverandørenes glansede tjenestekataloger og i virksomheter. I dag er det nærmest tjenesteforsømmelse om man som leder i en virksomhet ikke har igangsatt et digitaliseringsprosjekt eller to. Svært få tør nemlig innrømme at de hverken forstår helt hva dette egentlig dreier seg om eller rekkevidden av hva det snakkes om.

Kanskje behøver de foreløpig heller ikke. Det holder nemlig for mange at man sier som alle andre, at «vi er godt i gang» og har drevet med «dette» lenge. Drevet med hva da? Godt i gang med hvilke prosjekter? I realiteten blir man i beste fall litt mer digital, men Digital Omstilling er det ikke.

Digital Omstilling

Digital Omstilling har i sin simpleste form to hovedmål, og da gjerne i kombinasjon;

  • Øke topplinjen
  • Redusere kostnadene

Økning i omsetning oppnås som kjent enklest gjennom økt salg av eksisterende tjenester og produkter og/eller introduksjon av nye tjenester/produkter. Sistnevnte krever innovasjon og ja, forretningsutvikling. Reduserte kostnader dreier seg om besparelser og effektivisering i verdikjeder uten at dette går på bekostning av opplevd kvalitet hos kundene.

Det er dette Digital Omstilling dreier seg om, vi kaller det også Digital Forretningsutvikling. Altså på en systematisk måte evne å identifisere og gjennomføre de tiltak som treffer kundereisen, forretningsmodell og operativ modell i din virksomhet slik at en oppnår positiv effekt på omsetning og kostnadsnivå innenfor den overordnede retning selskapet skal bevege seg. Først når disse aspektene kombineres, og man i tillegg snakker om digital kulturbygging, blir de store gevinstene tilgjengelig. Dette er grunnen til at prosjekter og initiativer som sorterer under Digital Forretningsutvikling finner sine sponsorer og budsjettmidler utenfor IT budsjettet.

Les mer om digital forretningsutvikling her.

Hva bør du så gjøre?

For å lykkes med Digital Omstilling, må du sørge for at alle områdene av virksomheten kommer i spill på en helhetlig måte;

  • Den operasjonelle modellen med verdikjeder, understøttende teknologi, automasjon m.m
  • Kundereisen og -opplevelse, multikanal tilstedeværelse og konsistens
  • Forretningsmodellen med strategisk retning og innovasjon

For å kunne stå rakrygget i leverandørmarkedet i dag, holder det altså ikke å kunne by frem et enkelt produkt eller tjeneste på ett isolert område. Du må kunne diskutere og forstå helheten på kundens premisser, se forretningsmessige muligheter i lys av ny tilgjengelig teknologi og foreslå en tilnærming avpasset til kundens situasjon. Når det i tillegg finnes evne til omstilling, godt lederskap og vilje til å våge, er belønningen av Digital Forretningsutvikling innen rekkevidde.