Skip to main content

For mange virksomheter er digitalisering forskjellige initiativ som retter seg mot automatisering av business. Dette inkluderer ofte å «sette strøm på papir», å forenkle tjenester og forbedre kundeopplevelser. Digital omstilling handler om langt mer. Om å åpne opp alle muligheter og se virksomheten med nye øyne. Slik de som starter opp virksomheter i dag gjør det. Først da får du tilgang til virksomhetens fulle potensial og kan konkurrere med nye aktører på like vilkår.

Frem og tilbake

Vår bruk og utnyttelse av IT har vært gjennom flere paradigmer. Det hele startet med kjøp av tjenester fra store datasenter, eller datasentraler som vi kalte det på 70-80 tallet. På 80-90 tallet fikk vi minimaskiner og etter hvert personlige datamaskiner som konkurrerte ut terminalene. Dette førte med seg ny kompleksitet som virksomhetene måtte håndtere selv, og de interne IT-avdelingene fikk fart på sin evolusjon. Videre inn i dette århundret har vi sett mange modeller for organisering av IT, der vekten av intern IT og kjøp av tjenester jevnt og trutt har tippet mot det siste. Vi har altså beveget oss mot den samme modellen som vi hadde på 70-80 tallet, der intern IT i stor grad handlet om å motta tjenester. Altså frem og tilbake.

Den nye IT-modellen

Vi har nå pågående et paradigme vi kaller Globale tjenester – cloud. Bruk av skytjenester har for alvor skutt fart, og alle seriøse programvareleverandører har flyttet seg til skyen og leverer sin programvare som en tjeneste. De som ikke har kommet seg på nett er enten langt på vei, eller i ferd med å pakke sammen. Dette har store konsekvenser for fremtidig organisering av egne IT-ressurser. Den gamle modellen blir faset ut og erstattet med en ny modell innrettet mot konsumering av IT-tjenester fra nett. Samtidig går vi fra sentraliserte IT-tjenester som «automatiserer» forretningen til desentrale nettverk av tjenester som muliggjør digital transformasjon. Vi kaller dette Sourcing 2.0, i en nær fremtid der dagens IT-avdelinger er borte. Erstattet av tjenesteintegratorer og digital ekspertise tett knyttet opp i forretningens verdikjede

Les mer om Sourcing 2.0

Transformasjonen

Digital Omstilling er transformasjonen der digitale muligheter inntas fullt og helt i virksomhetens forretningsutvikling. Der virksomhetens potensial betraktes i lys av hva som er mulig. Der gamle fordommer og endringsmotstand settes til side og slipper til nye tanker og innovasjon. For noen er dette nødvendig fordi de har «kniven på strupen», samtidig er det hos svært mange stor motstand mot å endre på noe som fungerer bra i dag. Da fortsetter vi som før – en stund til.

Hva bør vi endre på, og hvor skal vi starte?

Vi fortsetter som før, samtidig snakker alle om Digitalisering. Men mange eiere og ledere er usikre.
– Hva går vi glipp av?
– Hva er det vi ikke forstår?
– Har vi riktig kompetanse?
– Hva gjør andre?
– Hva bør vi endre på, og hvor skal vi starte?

Digital omstilling

Digital omstilling krever kompetanse og innsikt. Som leder trenger du gode støttespillere for å kunne forstå og beslutte. Du trenger å forstå teknologiens potensiale, men mest av alt trenger du å se hvordan denne kan komme til nytte i din virksomhet, og hva som kreves for å innføre den. Først da kommer handlekraft, gjennomføringsevne og vilje til rask omstilling.

I TELLMANN har vi det siste året bygget opp et svært spennende kompetansemiljø, mennesker med forskjellig bakgrunn som til sammen utgjør et slagkraftig team innenfor Digital Omstilling. Et team med erfaring og metodeverk som kan bistå til at nettopp ditt selskap får ut sitt fulle digitale potensiale. Vi har mål om å være Norges råeste på Digital Omstilling, og vi har gjort noe med det!

[ninja_form id=1]