Skip to main content

Strategisk analyse av digital tjenesteutvikling og IT-drift for kommunene på Søre Sunnmøre

Kommunene på Søre Sunnmøre hadde behov for en uavhengig analyse av den nåværende situasjonen innenfor IKT, digitalisering og kommunal tjenesteutvikling. Samt en oversikt over ulike handlingsalternativer. Tellmann ble tildelt oppdraget med å gjennomføre denne strategiske vurderingen.

I 2017 tok kommunene på Søre Sunnmøre et strategisk viktig valg ved å samle syv små IT-miljøer til ett interkommunalt selskap; Søre Sunnmøre interkommunale IKT-samarbeid (SSIKT). Gjennom SSIKT fikk kommunene en samlet driftsfunksjon med høy tilgjengelighet, god sikkerhet og stabil drift. Allikevel opplevde kommunene at de ikke hadde nødvendig strategi for å ivareta innovasjon og digital transformasjon.

Tellmann Executive Advisors, ved Senior Rådgiver Stig Løvstad og Partner Anders Borchsenius, har levert en grundig strategisk analyse av nåværende situasjon innenfor IT, digitalisering og tjenesteutvikling i kommunene. Analyseresultatene presenterer ulike handlingsalternativer som kan bidra til å øke endrings- og effektiviseringstakten.

Oppdraget på Søre Sunnmøre har vært spennende og ikke minst samfunnsviktig. Kommunal sektor har begrensede budsjetter og det gjelder å evne å få maksimalt ut av enhver investering. Vi er glade for å kunne bidra til dette.

Senior Rådgiver Stig Løvstad og Partner Anders Borchsenius, Tellmann Executive Advisors
Strategisk analyse av SSIKT
F.v.: Stig Løvstad, Rune Sjurgard og Anders Borchsenius

Analysen inkluderte en rekke ulike strategiske vurderinger, som blant annet:

  • Strategisk retning
  • Organisering
  • Kostnadseffektiv drift
  • Tilgang til nye teknolgier
  • Fleksibilitet
  • Systemkompetanse
  • IT-support
  • Kontroll og sikkerhet
  • Innovasjonstakt
  • Samarbeid på tvers av kommunene

Tellmann Executive Advisors har gjort en grundig vurdering av vår nåværende IKT-situasjon og har utforsket handlingsalternativene for å øke endrings- og effektiviseringstakten. Deres dype innsikt i både kommunenes virke, samt IKT og digitalisering, har bidratt til et godt resultat. Vi er svært fornøyde med leveransen vi har fått fra Tellmann. Vi ser frem til å bruke resultatene fra analysen som en solid plattform for å utvikle en fremtidig strategi for digital transformasjon i kommunene på Søre Sunnmøre.

Rune Sjurgard, Representant for kommunedirektørene

Oppdragsgiver var Volda kommune på vegne av de syv kommunene Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta. Endelig analyse og veivalg ble presentert for ordførere, kommunedirektører og andre relevante ansatte i kommunene.

«Vi må få mer ut av IT som verktøy i tjenesteutvikling og drift» – Volda Kommune

Om SSIKT

Søre Sunnmøre IKT er et interkommunalt samarbeid med utgangspunkt i §27 i kommuneloven. Det er syv kommuner i samarbeidet som samlet har ca. 50 000 innbyggere: Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta.

Legg igjen en kommentar