Skip to main content

Digitalisering kan være så mangt. Ukentlig snakker vi med IT-ledere som utfordres av egen selskapsledelse på digitalisering. Dessverre blir dialogen ofte upresis og generell.  Dette gjør det nødvendigvis vanskelig å iverksette riktige og målrettede tiltak.

Felles for de fleste IT-ledere vi snakker med er at de «har digitalisering på radaren» og selvsagt «allerede har igangsatt flere digitaliseringsinitiativ». Skal man imidlertid ha styring på dette, kreves en opplyst dialog. En dialog hvor forventninger, ambisjoner og mål utforskes sett i lys av eget selskap og rammebetingelser. Dette er en forutsetning for at tiltak kan identifiseres, vurderes, besluttes og prioriteres.

I tiden fremover vil det være avgjørende for IT-ledere å kunne føre en slik dialog i eget selskap. De som da har gjort sin hjemmelekse, vil kunne ta med egen ledelse på en viktig reise. IT-ledere som ikke evner å lede an i en slik prosess, kan i ytterste konsekvens oppleve å bli tilsidesatt av egen ledelse.

I Tellmann skiller vi mellom to typer selskap:

  1. De som ønsker å bli litt mer digitale
  2. De som skal digitaliseres

Ditt selskap tilhører en av disse gruppene. Det er naturlig nok færrest i sistnevnte kategori, da vellykket digital transformasjon stiller store, ofte nesten uoverkommelige, krav til ledelse og ansatte i en virksomhet. Mange selskaper jobber med ulike initiativ som i sum gjør at de blir litt mer digitale. Uten at dette nødvendigvis er styrt helhetlig. Motivasjonen er ofte en forbedret operasjonell modell. Dette skal gi kostnadsreduksjon, økt kostnadseffektivitet, redusert bemanning, økt kvalitet etc.

Digital transformasjon

I tillegg til operasjonell modell, snakker vi gjerne om to andre hovedområder for digitalisering:

  1. Kundeopplevelse
  2. Forretningsmodell.

Fokus på digitalisering av enkeltområder i den operasjonelle modellen fører sjelden til grunnleggende omlegging av virksomheten. For de selskap som åpner opp for omlegging av forretningsmodellen og kundereisen, ser vi gjerne et ønske om etablering av nye verdikjeder, økt innovasjon etc. Dermed blir digital transformasjon ofte resultatet. «Ekte» digitalisering, om noe slikt finnes, dreier seg ikke om å automatisere eksisterende prosesser ved hjelp av digitale verktøy, men å nyttiggjøre seg av IT teknologi til å gjøre ting på helt nye måter, eller enda bedre, gjøre helt nye ting som gagner virksomheten. Dette gjelder for øvrig på tvers av disse tre områdene.

Så, hvor starter man da, eller hvordan kobler man grepet på allerede pågående initiativ? Én ting kommer man sjelden utenom. Enten ambisjonen er å bli litt mer digital eller å digitalisere selskapet. Først må det ryddes i eget IT hus. Det være seg å få oversikt og kontroll på applikasjoner, sourcing, masterdata, arkitektur, prosjektportefølje og IT avtaler for å nevne noe. For å komme rett ut over hoppkanten, eller ut over rett hoppkant for den saks skyld, kan det være smart å snakke med noen som har gjort dette før og som vet hva som kreves.

Les mer om våre kompetanseområder.