fbpx
TELLMANN Østensjøveien 36 N-0667 Oslo
(+47) 22 700 820
IT strategi og digitalisering

IT strategi og digitalisering

Strategy handler om å analysere og tydeliggjøre de sentrale veivalg en virksomhet står overfor og hvilke konsekvenser de ulike veivalgene gir. Videre omfatter Strategy å konkretisere fremtidige forbedringer og mål, samt å utarbeide plan for å realisere og styre mot målet.

Innenfor Strategy jobber vi med forståelse for hvordan indre og ytre faktorer, og langsiktige trender påvirker virksomheter. Strategy inkluderer leveranser som tydeliggjør for virksomhetene hva de må foreta seg for å lykkes i fremtiden, og hvilken rolle bruk av informasjonsteknologi skal spille.

Strategy inkluderer også tjenester knyttet til hvordan grunnleggende styringsprinsipper, strukturer og byggeklosser i en virksomhet skal tilrettelegges for å kunne skape endring, nå ønskede mål og sikre nødvendig utvikling over tid.

Strategy inkluderer følgende kompetanseområder:

  • Strategisk planlegging
  • Sourcingstrategi
  • Digitalisering
  • Virksomhetsarkitektur
  • Governance
  • Porteføljestyring

Les mer om våre andre forretningsområder her:

Change

Risk

Sourcing