fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820
IT-strategi og digitalisering

IT-strategi og digitalisering

IT-strategi handler om å analysere og tydeliggjøre de sentrale veivalg en virksomhet står overfor og hvilke konsekvenser de ulike veivalgene gir. Videre omfatter IT-strategi å konkretisere fremtidige forbedringer og mål, samt å utarbeide plan for å realisere og styre mot målet.

Innenfor strategi jobber vi med forståelse for hvordan indre og ytre faktorer, og langsiktige trender påvirker virksomheter. Strategi inkluderer leveranser som tydeliggjør for virksomhetene hva de må foreta seg for å lykkes i fremtiden, og hvilken rolle bruk av informasjonsteknologi skal spille.

Strategi inkluderer også tjenester knyttet til hvordan grunnleggende styringsprinsipper, strukturer og byggeklosser i en virksomhet skal tilrettelegges for å kunne skape endring, nå ønskede mål og sikre nødvendig utvikling over tid.

Strategi inkluderer følgende kompetanseområder:

  • Strategisk planlegging
  • Sourcingstrategi
  • Digitalisering
  • Virksomhetsarkitektur
  • Governance
  • Porteføljestyring

Les mer om våre andre forretningsområder her:

Change

Risk

Sourcing