fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

COBIT

COBIT står for Control Objects for Information Technologies, og er et IT-styrings rammeverk for IT-ledere som skal hjelpe til med å identifisere og tette gapene mellom IT-tekniske utfordringer og forretningens risiko.

Forretningsorienteringen består i å koble forretningsmål til IT-mål, måltall og modenhetsmodeller for å kunne måle resultater og identifisere ansvarsfordeling mellom forretningen og IT-prosesseiere.

ISACA/ITGI står bak COBIT, som presenterer god praksis for styring av IT på en strukturert måte gjennom inndeling i domener og prosesser. Rammeverket er utviklet av fagfolk fra ulike bransjer og ulike deler av verden, og representerer en konsensus hos eksperter på området.

Her kan du lese mer om COBIT på ISACA sine egne sider.

COBIT sin prosessmodell deler IT inn i 34 prosesser fordelt på ansvarsområdene planlegging, implementering, drift og oppfølging. Uavhengig av bransje, betraktes disse ansvarsområdene å dekke alt som må dekkes på IT i en virksomhet. For å lykkes med prosessene må ressurser som applikasjoner, informasjon, infrastruktur og mennesker identifiseres i forhold til de forretningsmessige behov.

Les mer om IT-strategi og digitalisering.

Ansvaret for at det eksisterer IT-styring og kontroll ligger hos toppledelsen og styret. Det krever aktiv ledelse, organisering og prosesser som sikrer at:

  • IT imøtekommer virksomhetens strategisk krav og behov.
  • IT løpende understøtter virksomheten og maksimerer fordeler kosteffektivt.
  • IT-ressurser styres og brukes ansvarlig og optimalt.
  • IT-risiko styres riktig.
  • IT måles og korrigeres.

Vi arrangerer kurs med sertifisering og spesialtilpassede workshops.

Ta kontakt for mer informasjon om våre kurs og workshops!