fbpx
TELLMANN Østensjøveien 36 N-0667 Oslo
(+47) 22 700 820

COBIT

COBIT står for Control Objects for IT, og er et IT-styrings rammeverk for IT-ledere som skal hjelpe til med å identifisere og tette gapene mellom IT-tekniske utfordringer og forretningens risiko.

Forretningsorienteringen består i å koble forretningsmål til IT-mål, måltall og modenhetsmodeller for å kunne måle resultater og identifisere ansvarsfordeling mellom forretningen og IT-prosesseiere.

ISACA/ITGI står bak COBIT, som presenterer god praksis for styring av IT på en strukturert måte gjennom inndeling i domener og prosesser. Rammeverket er utviklet av fagfolk fra ulike bransjer og ulike deler av verden, og representerer en konsensus hos eksperter på området.

COBIT sin prosessmodell deler IT inn i 34 prosesser fordelt på ansvarsområdene planlegging, implementering, drift og oppfølging. Uavhengig av bransje, betraktes disse ansvarsområdene å dekke alt som må dekkes på IT i en virksomhet. For å lykkes med prosessene må ressurser som applikasjoner, informasjon, infrastruktur og mennesker identifiseres i forhold til de forretningsmessige behov.

Ansvaret for at det eksisterer IT-styring og kontroll ligger hos toppledelsen og styret. Det krever aktiv ledelse, organisering og prosesser som sikrer at:

  • IT imøtekommer virksomhetens strategisk krav og behov.
  • IT løpende understøtter virksomheten og maksimerer fordeler kosteffektivt.
  • IT-ressurser styres og brukes ansvarlig og optimalt.
  • IT-risiko styres riktig.
  • IT måles og korrigeres.

Vi arrangerer kurs med sertifisering og spesialtilpassede workshops.

Ta kontakt for mer informasjon om våre kurs og workshops!