fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

IT-strategi

En god IT-strategi synliggjør nytteverdien av IT-investeringer for virksomheten og brukerne. Virksomhetens ledelse involveres i å beslutte og prioritere hva som må gjøres for å sikre et lønnsomt og forretningsorientert «IT-landskap» i det lange løp.

En fungerende IT-strategi er et praktisk redskap for IT-ledere for løpende å styre tiltakene som skal realisere målbildet for IT-bruken i virksomheten. Gevinstene ved strategisk IT-planlegging realiseres ved å:

 • utnytte informasjonsteknologi strategisk, i samsvar med forretningsmessige behov.
 • oppnå optimal disponering av IT-ressurser, med riktig balanse mellom kortsiktig og langsiktig lønnsomhet.
 • skape en mer mål‑ og kostnadseffektiv organisering av informasjonsbehandling internt.
 • skape en egnet teknologisk og systemmessig infrastruktur for fremtidig utvikling.
 • skape grunnlag for en kontinuerlig prosess som vil bidra til at bedriften blir i stand til å møte nye krav og behov på en bedre måte.

Etablering av IT-strategi

Fordi alle virksomheter er unike finnes det ingen standardmetodikk for å etablere en IT-strategi. Hvert strategiløp må tilpasses rammebetingelsene for den enkelte virksomhet. Våre erfarne rådgivere planlegger oppgaven innen rammen av en overordnet gjennomføringsmodell basert på ”good practice” fra vår kundeportefølje, samt kjente rammeverk som CobiT og ITIL.

I vår erfaring tar de beste IT-strategiene utgangspunkt i strategiske forretningsmessige drivere og føringer, utfordringer i virksomhetens verdikjede og kjerneprosesser, og nå-situasjonen i IT-virksomheten.

Les mer om IT-strategi og digitalisering.

Med dette som basis vektlegger vi hvilke konkrete valg IT-virksomheten må gjøre mht. arkitektur, teknologi, løsninger, organisering, og sourcing. Valgene tydeliggjøres gjennom analyse av virksomhetens mål og rammebetingelser. Analysen kan dekke både eksterne forhold (som markeds- og konkurrentsituasjonen), og interne forhold (økonomi, prosesser, og ITs rolle i virksomheten). Omfanget av analysen styres oftest av grad av kompleksitet i og rundt virksomheten.

Med vår ekspertise:

 • Identifiseres kritiske områder tidlig.
 • Velges prioriterte produkt- og markedsområder.
 • Konsentreres innsatsen om problemstillinger, utfordringer og muligheter.
 • Vurderes betydning av konkurransefaktorer og kjøpskriteria på aktiviteter i verdikjeden.
 • Søkes synergieffekt for kunder og leverandører ved å fokusere på koblinger i verdisystemet.
 • Blir resultatet en konkret plan for handling, rapportering og oppfølging.