fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

IT styringsmodell

En god IT-styringsmodell er et viktig premiss for din virksomhets evne til å nå sine mål. Vi mener at hver bedrift må etablere sin egen modell basert på sine egne spesifikke behov for styring og kontroll av IT.

De krav du skal stille til en styringsmodell er likevel generelle. Modellen skal brukes både av selskapsledelsen for å effektivisere styring av IT, og av IT-ledelsen for å forbedre eller håndtere endring i IT-driften.

En IT-styringsmodell beskriver hvordan virksomheten løpende skal håndtere IT-konsekvenser som en følge av endringer i forretningsstrategien, og samtidig utnytte IT-teknologiendringer som bidrar til oppnåelse eller endring av bedriftens strategiske virksomhetsmål.

Vi vektlegger at hver modell er unik. Derfor er vår tilnærming basert på et sett bestemte kriterier som må oppfylles i enhver IT-styringsmodell. Modellen ivaretar også full kobling mellom kriteriene. Dette er kritisk for å sikre at IT leverer opp mot virksomhetens strategisk målsettinger og visjon.

Vi i Tellmann jobber mye med IT-styring og er alltid åpen for diskusjoner.

Ta gjerne kontakt om dere har kommentarer, ideer eller tanker som dere ønsker å dele om temaet!