fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Porteføljestyring

Porteføljestyring dreier seg om at alle prosjekt må kunne måles i forhold til hvilken nytteverdi de gir virksomheten. Dette styrer prioriteringen av prosjekter og disponering av ressurser. Riktig forankring, et solid business case og god styring og kontroll er viktige forutsetninger for å lykkes med prosjekter.

Hovedmålene med porteføljestyring er å sikre at investeringer i endringsinitiativ gjøres i henhold til etablerte strategier, tilgangen til ressurser er balansert, det er full kontroll på leveranser og implementering, og tiltak iverksettes for å realisere gevinster.

Les hva Digitaliseringsdirektoratet sier om porteføljestyring.

Vi gir deg rådgivning og prosessledelse som gir svar på spørsmål som:

  • Investerer vi på de riktige stedene (prosjekter, aktiviteter, tiltak)?
  • Hvor godt balanserer vi behov for ressurser til prosjektene med hva som er tilgjengelig?
  • Hvor godt leverer og implementerer vi?
  • Klarer vi å ta alle endringene innover oss?
  • Måler vi lønnsomheten til det enkelte prosjekt?
  • Oppnår vi gevinstene som er lovet?

Les mer om prosjektledelse.

Våre rådgivere har lang erfaring i innføring av styringsprosesser og etablering av beslutningsfora. Vi arbeider med etablering av regimer for god styring og kontroll av prosjektporteføljen din. Dette sikrer at igangsatte initiativ understøtter og videreutvikler virksomhetens strategi og mål.