fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Risikostyring og sikkerhet

Vil din virksomhet bli vurdert som endringsdyktig, tillitsvekkende og med god risikostyring og kontroll? Har du tenkt over de forretningsmessige fordelene dette innebærer?

Virksomheter som har operasjonalisert effektiv risikostyring og proaktivt sikkerhetsarbeid. Og integrert dette som en del av den daglige virksomhetsstyringen, vil være bedre rustet mot endringer og uforutsette hendelser. Dette fordi de faktisk får færre overraskelser og har en organisasjon som har kompetanse og virkemidler til å håndtere “overraskelsene” mer effektivt.

Les mer om risikostyring.

Hovedformål med proaktiv risikostyring og sikkerhetsarbeid er å bli mer robust. Viktige elementer i dette er å ha god styring, effektiv kontroll og evne til å utnytte muligheter. Samt å kunne bygge tillit ved å ha orden internt og i forhold til eksterne relasjoner.

Hva er fordelene?

Hva oppnår du med bedret operasjonell risikostyring og effektivt arbeid med sikkerhet?

  • Bedret evne til å gjenkjenne risiko og kompetansen til å håndtere den.
  • Redusering av tiden det tar å arbeide med brannslukking og “uventede” problemer.
  • Realisering og synliggjøring av forventede gevinster som følge av bedre orden.
  • Mer robust virksomhet, som bedre vil møte kundenes og brukernes forventninger.
  • Styrket tillit og forbedrede relasjoner som følge av dokumentert etterlevelse (compliance).

Det er vår erfaring at det ofte er de enkle grepene, utført som en integrert del av daglig drift som er de mest effektive. Disse grepene er blant annet å sørge for overordnet identifikasjon av risikoområder, aktiv begrensning av uønsket risk, håndtering av restrisiko. Og ikke minst utnyttelse av identifiserte potensielle gevinster fra risikovurdering. Dette, koblet til aktivt sikkerhetsarbeid med fokus på å ivareta informasjonssikkerhet, personvern og beredskap, vil være et sterkt virkemiddel for å sikre kundenes og virksomhetens behov for trygghet. Det er dette som bidrar til den robustheten som bygger og beholder tillit.

Vi bidrar til at din bedrift med relativt enkle grep vil forbedre sin styring og kontroll, og bidra til at proaktivt sikkerhetsarbeid blir mest mulig verdiskapende for selskapet og kundene.

Vi vektlegger gjennomførbare aktiviteter, ”quick-wins”, tett samarbeid med ledelsen, respekt for virksomhetens egenart, enkle og likefremme prosesser, smidighet i tilnærmingen og måling av våre leveranser mot forventet resultat. Vi legger vekt på at vår kompetanse, sammen med den kompetanseheving som følger av oppdraget, legges igjen hos deg som kunde.  Et mål er at risikostyring og sikkerhet inngår som en naturlig del av bedriftens virksomhetskultur.