fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Smartsourcing

Vi mener det er tid for å tenke nytt innenfor strategisk sourcing av IT-tjenester. Markedet er i stadig endring med hensyn til tjenesteinnhold og måten de enkelte IT-tjenester tilbys. Gjennom en lang rekke sourcingprosesser har vi høstet og systematisert erfaring. Noe som bidrar til å sikre at IT-funksjonen settes i stand til en mye mer smidig og aktiv tilnærming til anskaffelse av IT-tjenester. Denne tilnærmingen kaller vi smartsourcing.

Vi legger til grunn et nyansert tankesett. Med en selektiv tilnærming til kjøp av eksterne tjenester og produkter, inklusive skytjenester (IaaS, PaaS og SaaS – offentlig, intern eller hybrid).

Smartsourcing vs. outsourcing

Smartsourcing og outsourcing har ganske mange likhetstrekk. Men allikevel er det en del som skiller de. Dersom du velger å outsource, er hovedmålet ditt å redusere utgifter og forkorte et prosjekts tidsramme.

Med smartsourcing mener vi at bedriften i større grad frigjøres til å gjøre taktiske kjøp av bestemte typer IT-tjenester og produkter fra markedet når det synes mest attraktivt ut fra et økonomisk ståsted og markedets modenhet. En virksomhets evne til å utnytte de forretningsmessige fordeler ved Smartsourcing, avhenger av virksomhetens evne til å anskaffe de riktige tjenester til riktig tid.

Dette forutsetter en gjennomarbeidet IT-sourcingstrategi.

Les mer om IT-sourcingstrategi.

Utforming av en realiserbar IT-sourcingstrategi forutsetter kunnskap om outsourcingsmarkedet. Markedsaktørenes tjenester, ressurser og kompetanse har betydning for hvilke tjenester din bedrift bør kjøpe eksternt. Og hvilke de selv må sikre leveransene av. Vi kjenner IT-outsourcingmarkedet til bunns og kan være din rådgiver i prosessen med å finne den beste driftsmodellen for deg.

Les mer om sourcing og skytjenester.