fbpx
TELLMANN Østensjøveien 36 N-0667 Oslo
(+47) 22 700 820

Verdikart

Enkle spørsmål som: «Er IT i takt med virksomhetens strategi?» og «Er forretningens behov klare, og hvilke mål styrer IT mot?» har ikke fullt så enkle svar. Vi har tatt i bruk et verktøy som visualiserer og forenkler etableringen av et målbilde og synlig ”strategisk kobling.”

  • Målet er å sikre kobling mellom konsernstrategi og handlingsplaner for forretningsområdene i virksomheten.
  • Utfordringen er å bryte ned konsernstrategien for de enkelte forretningsområder i virksomheten på en slik måte at det er lett å lage ”gode” handlingsplaner.

Dette løses ved å etablere verdikart:

  • Definere koblingene fra mål til handlingsplaner
  • Definere og forankre handlingsplaner
  • Effektivt kommunisere med premissgivere og de som planlegger, prioritere og gjennomføre handlingsplanene
  • Etablere et verdifullt supplement til etablerte styringsmekanismer

I Tellmann har vi i senere tid satt mer og mer fokus på forretningsmessig nytteverdi av IT. Etter å ha jobbet mange år som rådgiver innen organisering av IT, både i eget hus og gjennom sourcing, har vi nå tatt i bruk unik metodikk og et verktøy utarbeidet av ValueMiner som gir visuelle modeller av forretningsmål, utfordringer og hvilke løsninger som er iverksatt for å møte disse.

En slik visuell modell gir en svært god oversikt over sammenhenger, fra forretningsmål og ned til konkrete tiltak i IT-organisasjonen.  Vi utarbeider komplette modeller både for forretningen og for IT.

Verdien er tydelige og kommuniserbare modeller som viser sammenhenger mellom forretningsmål, utfordringer og tiltak. Vi visualiserer altså både forretning og IT-strategi. Her vil en da tydelig se hull – både utfordringer som ikke er ivaretatt godt nok, og aktiviteter som ikke er viktige. Det er altså enkelt å prioritere aktiviteter basert på en slik oversikt.