fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Verdikart

Enkle spørsmål som: «Er IT i takt med virksomhetens strategi?» og «Er forretningens behov klare, og hvilke mål styrer IT mot?» har ikke fullt så enkle svar. Verdikart er et verktøy vi har tatt i bruk, som visualiserer og forenkler etableringen av et målbilde og synlig ”strategisk kobling.”

Målet er å sikre kobling mellom konsernstrategi og handlingsplaner for forretningsområdene i virksomheten.

Utfordringen er å bryte ned konsernstrategien for de enkelte forretningsområder i virksomheten på en slik måte at det er lett å lage «gode» handlingsplaner.

Dette løses ved å etablere et verdikart:

  • Definere koblingene fra mål til handlingsplaner
  • Definere og forankre handlingsplaner
  • Effektivt kommunisere med premissgivere og de som planlegger, prioritere og gjennomføre handlingsplanene
  • Etablere et verdifullt supplement til etablerte styringsmekanismer

I Tellmann har vi i senere tid satt mer og mer fokus på forretningsmessig nytteverdi av IT. Etter å ha jobbet mange år som rådgiver innen organisering av IT, både i eget hus og gjennom sourcing, har vi nå tatt i bruk unik metodikk og et verktøy utarbeidet av ValueMiner som gir visuelle modeller av forretningsmål, utfordringer og hvilke løsninger som er iverksatt for å møte disse.

En slik visuell modell gir en svært god oversikt over sammenhenger, fra forretningsmål og ned til konkrete tiltak i IT-organisasjonen.  Vi utarbeider komplette modeller både for forretningen og for IT.

Verdien av et verdikart er tydelige og kommuniserbare modeller som viser sammenhenger mellom forretningsmål, utfordringer og tiltak. Vi visualiserer altså både forretning og IT-strategi. Her vil en da tydelig se hull – både utfordringer som ikke er ivaretatt godt nok, og aktiviteter som ikke er viktige. Det er altså enkelt å prioritere aktiviteter basert på en slik oversikt.