Skip to main content

Mange bedrifter og organisasjoner sliter med å komme i gang med digitaliseringsarbeidet. Dette gjelder både i privat og offentlig sektor. Budsjetthensyn, sikkerhetshensyn, IT-gjeld, kompetansemangel og kompliserte integrasjoner er noen av årsakene som ofte nevnes for at den digitale reisen har blitt utsatt. Men til syvende og sist handler det først og fremst om ledelse og endringskultur. Eller mangel på sådan.

Lederskap og digitalisering

For snart 55 år siden holdt John F. Kennedy sin kjente tale hvor han ba om folkets støtte i arbeidet med å lande de første menneskene på månen, og like viktig, frakte de sikkert tilbake til jorden igjen. «We choose to go to the moon!…We choose to go to the moon…not because they are easy, but because they are hard …because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win…». Disse ordene oppsummerer essensen av effektiv ledelse. En må sette seg et mål. En kongstanke. Det vil alltid oppstå hindringer på veien som en må løse underveis, men stort sett er dette hindringer en kommer over. Ikke stoppfaktorer.

Evnen til å sette retning og få med seg sine omgivelser på denne reisen, er det som skiller ledere fra sjefer. Det er mange sjefer rundt omkring, men dersom man skal lykkes med digitaliseringsarbeidet så må sjefene finne frem lederskapet. Sette retning og håndtere alle faktorer som forsøker å sette kjepper i hjulene for din digitaliseringssuksess!

Les mer om hvordan du lykkes med endringsledelse.

Begrepet «digitalisering» benyttes om alt om dagen, og som enkelte aktører gjerne ønsker å bruke for å skape blest om sine produkter. For oss handler digitalisering om tre områder:

  1. Forenkling og forbedring av kjøpsprosessen for kunde
  2. Varig endring av egen leveransemodell
  3. Vesentlig endring i samhandling mellom leverandør, egen bedrift, og kunde. Slik at hele verdikjeden opplever en varig endring og forbedring.

Forbedret samhandling ser ut til å gi de største gevinstene når man ser nærmere på de mest vellykkede digitaliseringsprosjektene. Og resultatene er ofte store i form av at enkelte yrker blir overflødige eller bransjer forsvinner. Hverken videobutikker eller bankfilialer er lett å finne om dagen, og flere står for tur.

Praktiske ledergrep som får fart på din digitale omstilling:

Etabler en kongstanke alle tror på

Månelandingen var en kongstanke. En konkret, forståelig og oppnåelig kongstanke er viktig for å lede bedriften i riktig retning.

Samhandling krever ny organisering

De fleste bedrifter av en viss størrelse er stort sett organisert etter funksjons- eller produktområde. Utfordringen med en slik organisering er primærfokus i respektive enheter. Ja, en har en ledergruppe, men denne blir sjelden operativ nok til å jobbe med felles arbeidsoppgaver. Det er flere måter å skape tverrfaglig samarbeid på, men ikke start med en komité. Digitaliseringsreisen må forankres hos den som kan få noe gjort. Gjerne hos CEO. Når strategier og planer er lagt, kan det koordineres av en Chief Digital Officer om mulig.

Vær proaktiv mot motstand

Ofte innebærer digitalisering færre jobber. Det er derfor ikke til å unngå at store digitaliseringsprosjekter innebærer usikkerhet blant ansatte. Det som er en gladsak fra et ledelsesperspektiv, trenger ikke å bli godt mottatt hos de som er bekymret for jobben sin. Om en løsning får positiv effekt for 100 personer, så ender det ofte i prosjektstans på grunn av negativ effekt for et fåtall. Her er det viktig med proaktiv ledelse for å håndtere stoppfaktorer.

Benytt ledere som er trygge i lederrollen

Som digitaliseringsleder må du tørre å samarbeide med andre avdelinger. Skal man oppnå resultater på tvers av avdelinger, må man kunne svelge noen kameler. Jo flere du klarer å få med på reisen, jo mer styrket kommer bedriften ut av det på den andre siden. Opplevelsen av å bli med på reisen, skaper både stolthet, kultur og konkurransekraft.


Mulig du forventet at digitalisering handler om bytes, koding og IoT. Det handler om tekniske løsninger også. Men om du som leder ikke evner å sette retning, eller lede ditt mannskap gjennom farefylt farvann, så kan den tekniske løsningen være så god den bare vil. Det er nok av prosjekter som havnet på hylla som følge av dårlig lederskap. Reflekter over menneskelige faktorer før du kaster deg over tekniske løsninger. Det øker sjansen for digital suksess!