TELLMANN Østensjøveien 36 N-0667 Oslo
(+47) 22 700 820
Digitalisering: Ledelse satt på prøve

Digitalisering: Ledelse satt på prøve

Postet  av   den 31.03.2017 

Mange bedrifter og organisasjoner sliter med å komme i gang med digitaliseringsarbeidet. Dette gjelder både i privat og offentlig sektor. Budsjetthensyn, sikkerhetshensyn, IT-gjeld, kompetansemangel, kompliserte integrasjoner er noen av årsakene som ofte nevnes for at den digitale reisen har blitt utsatt. Men til syvende og sist handler det først og fremst om ledelse og endringskultur. Eller mangel på sådan.

Dette blogginnlegget er forfattet av Bjørn Inge Dalen, Assosiert Partner i Tellmann Executive Advisors. Vi skal her se nærmere på hvordan du som leder kan komme videre på din digitale reise gjennom noen praktiske grep.

Lederskap og digitalisering

For snart 55 år siden holdt John F. Kennedy sin kjente tale hvor han ba om folkets støtte i arbeidet med å lande de første menneskene på månen, og like viktig, frakte de sikkert tilbake til jorden igjen. «We choose to go to the moon!…We choose to go to the moon…not because they are easy, but because they are hard …because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win…». Disse ordene oppsummerer essensen av effektiv ledelse; En må sette seg et mål…en kongstanke. Det vil alltid oppstå hindringer på veien som en må løse underveis, men stort sett er dette hindringer en kommer over – ikke stoppfaktorer.

Evnen til å sette retning og få med seg sine omgivelser på denne reisen, er det som skiller ledere fra sjefer. Det er mange sjefer rundt omkring, men dersom man skal lykkes med digitaliseringsarbeidet så må sjefene finne frem lederskapet; sette retning og håndtere alle faktorer som forsøker å sette kjepper i hjulene for din digitaliseringssuksess!

Begrepet «Digitalisering» benyttes om alt om dagen, og som enkelte aktører gjerne ønsker å bruke for å skape blest om sine produkter. Begrepet blir derfor ofte misbrukt. For oss handler digitalisering om 3 områder; forenkling og forbedring av kjøpsprosessen for kunde, varig endring av egen leveransemodell eller vesentlig endring i samhandling mellom leverandør, egen bedrift og kunde slik at hele verdikjeden blir varig endret og forbedret. Forbedret samhandling ser ut til å gi de største gevinstene når man ser nærmere på de mest vellykkede digitaliseringsprosjektene, og resultatene er ofte store i form av at enkelte yrker blir overflødige eller bransjer forsvinner. Hverken videobutikker eller bankfilialer er lett å finne om dagen, og flere står for tur.

Praktiske ledergrep som får fart på digitaliseringsarbeidet:

  1. Etablere og forankre en «Kongstanke» som alle kan tro på. Månelandingen Var «Kongstanke», og regjeringens CO2-planer på Mongstad fikk også derfor benevnelsen «Månelanding». Men en konkret, forståelig og oppnåelig Kongstanke er viktig for å lede bedriften i riktig retning.
  2. Samhandling krever ny form for organisering. De fleste bedrifter av en viss størrelse har stort sett en organisering etter funksjonsområde eller produktområde. I tillegg finner du stabsfunksjoner som HR, økonomi, IT og forretningsutvikling. Utfordringen med denne formen for organisering, er «silodyrking» og primærfokus i respektive enheter. Ja, en har jo en ledergruppe som favner på tvers. Men disse blir sjelden operativ nok til å jobbe med felles arbeidsoppgaver. Det er flere måter å skape tverrfaglig samarbeid på, men for all del, start ikke med å etablere en komité. Da vil ingenting skje. Digitaliseringsreisen må forankres hos den som har myndighet til å få noe gjort, gjerne hos CEO om mulig. Når strategier og planer er lagt, kan det hele koordineres av en CDO (Chief Digital Officer) om mulig, men først når forankring og forpliktelse er landet.
  3. Vær proaktiv mot motstand. Ofte innebærer økt grad av digitalisering færre jobber. Ikke alltid, men ofte. Det er derfor ikke til å unngå at store digitaliseringsprosjekter vil innebære usikkerhet blant de ansatte. Det som kan virke som en gladsak fra et ledelsesperspektiv, trenger ikke å bli godt mottatt hos de som er bekymret for å miste jobben sin. Det er også helt naturlig at personer som føler seg utrygge søker støtte hos andre som er utrygge, og det utvikles et uformelt lederskap i disse grupperingene. Vær selektiv med hvem du involverer tidlig i prosessen, da ikke alle liker å delta i tidlige faser. Det er også lett å henge seg opp i «unntakets kraft; om en løsning får en positiv effekt for 100 personer, så ender det ofte i prosjektstans på grunn av negativ effekt for et fåtall. I disse tilfellene er det viktig med proaktiv ledelse for å håndtere stoppfaktorer, men er det praktiske løsninger for det meste.
  4. Benytt ledere som er trygge i lederrollen. Som digitaliseringsleder må du kunne tørre å slippe ansatte innpå deg og tørre å inngå samarbeid med andre avdelinger som du tidligere helst ikke ville ha samarbeidet med. Skal man oppnå resultater på tvers av avdelinger og enheter, så må man tørre og svelge noen kameler underveis for at resultatet tilslutt skal bli bra for helheten – uten å være redd for å miste ansikt eller posisjon. Og jo flere du klarer å få med på reisen uten å bringe motstand på banen, jo mer styrket kommer bedriften ut av det på den andre siden. Opplevelsen av å bli med på reisen, skaper stolthet som skaper både kultur og konkurransekraft. Et av Steve Jobs kjente ordtak er derfor «Reisen er belønningen».

Det er mulig du hadde forventet at digitalisering handler om bytes, koding, IoT, apputvikling osv. Det handler om tekniske løsninger også, men om du som leder ikke evner hverken å sette retning eller lede ditt mannskap gjennom et farefylt farvann, så kan den tekniske løsningen være så god som den bare kan. Det er nok av prosjekter som har havnet på hylla som følge av dårlig lederskap. Reflekter derfor over de menneskelige faktorene før du kaster deg over de tekniske løsningene, det øker din sjanse for digital suksess!

 

 

Gi en tilbakemelding