fbpx
TELLMANN Østensjøveien 36 N-0667 Oslo
(+47) 22 700 820

Er deres bedrift i en krevende situasjon hvor kriseforståelse og krisehåndtering skal balanseres med fjernledelse og verdiskapning fra hjemmekontor?

Trenger du hjelp?

Fast Track digital plattform

Hvordan raskt etablere digital plattform, eller verktøy, for effektiv kommunikasjon og samhandling?

Kriseledelse og beredskapsressurser

Hvordan ta beslutninger og kommunisere når omgivelser endrer seg fra dag til dag?

Hvordan sikre tilgang på kritiske ressurser når nøkkelfunksjoner er satt ut av spill?

Verdiskapning i en krevende tid

Hvordan sikre kontantstrøm og opprettholde verdiskapningen?

Hvordan lede når budsjetter og styringsparametere ikke gjelder lengre?

Fra krise til muligheter

Hvordan «krisesituasjoner» er muligheter til å avansere?

Hvordan kan vi styrke konkurransekraft og lønnsomhet når rammebetingelsene er endret?

Vi har samlet all vår erfaring og kompetanse i et digitalt beredskapssenter som skal bidra til å redusere usikkerheten mange opplever nå,
og samtidig gi tilgang på leverandøruavhengig rådgivning.

Usikker på hvordan du går frem eller vil du hjelpe?

Kontakt Håkon eller Harald på tlf. 911 911 50 eller fyll ut kontaktskjema.

Meld deg inn i vår LinkedIn-gruppe!