Skip to main content

Var det virkelig et asteroidenedslag for 65 millioner år siden som førte til dinosaurenes død? Mye tyder nok på at dette forårsaket selve utryddelsen, samtidig slås det fast at dinosaurenes død allerede hadde pågått i økende omfang over en periode på 1,5 millioner år. Skiftende temperaturer på jorden grunnet vulkansk aktivitet, var en vanskelig omstilling.

I næringslivet er det mange paralleller til dette. Digital disrupsjon kan føre til utryddelse av virksomheter, og i ytterste konsekvens hele næringskjeder. Dette vil for mange være en alvorlig «wake up» call som setter fart på nytekning og omstilling – dersom det fremdeles finnes tid.

Det som imidlertid er vanskelig å få på radaren, er nødvendig omstilling for å kunne henge med i en verden der rammebetingelser endrer seg i en rasende fart.

Digitalt Grand Canyon

Digital omstilling handler om å la IT bli en del av virksomhetens DNA, at forretningsmodell, organisasjon og prosesser er tuftet på oppdatert og tilgjengelig teknologi. Virksomheten er satt i stand til, og ivrer etter, å ta i bruk tidsmessig og ny teknologi. Dette er en gigantisk utfordring for etablerte virksomheter, men en selvfølge for nye virksomheter som etablerer seg i dag. Aldri før har dette gapet vært større, vi snakker om et digitalt Grand Canyon.

Les mer om digital omstilling for toppledere.

Snik-Digitalisering

De aller fleste virksomheter er fullstendig avhengig av sine IT løsninger. De har derfor sikret seg ressurser med kompetanse innen IT drift og forvaltning, slik at dette blir trygt og forutsigbart. Enten gjennom tradisjonelle IT-avdelinger, eller ved kjøp av tjenester. Forutsigbarhet og kontroll er dermed førende for mange IT-avdelinger. Da blir nye digitale initiativ fort «støy», spesielt hvis dette oppstår i forretningsenheter utenfor IT-avdelingens kontroll. «Skygge IT» blir dermed sett på som uønsket, og derfor ofte trumfet med krav til sikkerhet, integrasjon med det bestående eller standardisering på tvers av virksomheten. Dette opplever mange som utfordrende. Spesielt når flotte initiativ fra de som faktisk bruker systemene og kjenner egne behov best, blir oppfattet av IT som et forsøk på «Snik-Digitalisering» utenfor den fastsatte dagsorden for digitalisering i virksomheten. På denne måten drepes mange digitale initiativ fra forretningen.

Game changer

I den senere tid har nye stillingstitler og funksjoner dukket opp; CDO, Digital Innovasjon, Digital Forretningsutvikling osv. Disse er ofte helt løsrevet fra dagens IT-avdelinger, for her snakker vi om en annen kompetanse. Fokus dreier fra å sikre at lysene er grønne på maskinrommet, til å finne nye spennende teknologiske løsninger for å kunne jobbe smartere. Og ofte handler dette om å drive frem nye forretningsmuligheter gjennom digitalisering. Vi kaller dette Digital Forretningsutvikling.

Les mer om digital forretningsutvikling.

Den virkelige «Game Changer» oppstår når disse nye initiativene spiller på lag med bestående IT-ressurser. Når det lages en helhetlig plan for omstilling, som tar mål om å tette gapet mellom gamle og nye virksomheter. Når de etablerte virksomheters erfaring drar nytte av «ungdommenes» forretningsmodeller og pågangsmot. Først da kommer vi over Grand Canyon.

Digital omstilling

Digital omstilling krever medspillere med oppdatert kompetanse og innsikt. Som leder trenger du gode støttespillere for å kunne forstå og beslutte. Du trenger å forstå teknologiens potensiale, men mest av alt trenger du å se hvordan denne kan komme til nytte i din virksomhet, og hva som kreves for å innføre den. Først da kommer handlekraft, gjennomføringsevne og vilje til rask omstilling.