Skip to main content

Det kommer godt med å kunne sine slipsknuter. En dreven knuteknyter kan sin Windsor; både den halve, enkle og den doble. Å være presentabel er en viktig forutsetning om budskapet skal oppfattes som seriøst, eller i det minste ikke virke forstyrrende på det som blir sagt. Å knyte sin Windsor skaper imidlertid ingen endring. I alle fall ikke annen endring enn at man har fått et vel anrettet tøystykke rundt halsen. Og det gir isolert sett sjelden resultater på bunnlinja.

Det skader imidlertid ikke å representere Tellmann Executive Advisors på en måte som tydeliggjør at vi er presentable og likandes mennesker. Det kan være med en Windsor eller det kan være uten. Det viktigste er uansett å få frem hvem vi er, hva vi står for og kompetansen vi besitter. I hvert enkelt møte med nye og gamle kunder. Lagt frem på en måte som gjør at budskapet ikke avspores.

En slik gjennomgang av Tellmann hadde vi nylig for en god kunde av oss. Vi hjelper kunden med etablering av IKT sourcingpraksis og som sådan var Tellmanns tjenester på sourcingområdet godt kjent. Øvrige kompetanseområder trengte vi imidlertid å gjennomgå.

«Hvem er konkurrentene til Tellmann?»

Vi hadde så vidt startet presentasjonen før jeg fikk det første spørsmålet. Et spørsmål jeg har fått mange ganger før, men som kanskje er ekstra relevant å stille siden navnskiftet til Tellmann Executive Advisors ligger like bak oss i tid.

Jeg ramset opp et par store, internasjonale management consulting-selskaper og la til at vi ennå ikke er som dem. Vi har kanskje ambisjonene og drømmene, men vi er mindre, lokalt basert og har bare senior rådgivere. Det var noen flere forskjeller jeg også skulle få frem, men så langt kom jeg ikke. Disse lå senere i foilsettet og kunden hadde allerede sin oppfatning av hvem vi hadde vært for dem og tilbakemeldingen var klar:

«Dere må ikke sammenlikne dere med disse selskapene. Dere har skitt under neglene. Og det er kun positivt ment.»

I presentasjonen av Tellmann bruker vi en fjellklatrer som står foran en vegg – en real utfordring. Han har tatt en beslutning. Han skal opp den veggen. Klatreutstyret er på. Målet er klart. Beslutningen er fattet. Klatreturen gjenstår. Og det er nettopp poenget.

Beslutningen har ingen verdi før den er realisert. Og å realisere beslutninger og å nå mål, vil måtte kreve innsats og løpende, krevende vurderinger og valg. Det er ikke mulig å realisere tøffe mål uten å få den nevnte skitten under neglene.

Ledelse handler om å verve, påvirke, inspirere og bevege andre mot en felles fremtid. En leder som skal skape resultater må vise og skape retning, gå i front og ta sin rettmessige del av ansvaret og de tunge takene.

Er det grunn til å stille andre krav til de som skal gi lederen råd og bistå lederen med å skape resultatene?

Vi har skitt under neglene. Og kan knyte en Windsor om det trengs.

Velkommen til å prøve oss på det!

Legg igjen en kommentar