Skip to main content

Nå er den store, norske forbannelsen blitt å stå i bilkø til hytta på torsdag ettermiddag. Ikke fordi køståing er tap av tid, forurensing av miljø og irritasjon og stress i kroppen. Torsdagskø til fjellet er derimot det endelig beviset på nordmenns latskap og selvtilfredshet. Men hvem er det som egentlig står i denne køen? Går det an å tenke seg at de har større grunn til å dra på fjellet enn de som ikke gjør det?  

Adm. direktør i BDO Trond-Morten Lindberg får i en kronikk i Dagens Næringsliv utløp for egen irritasjon over at helgetrafikken begynner torsdag ettermiddag og det stadig blir enklere å finne parkeringsplass på jobben mandag morgen. Det følges opp med hjertesukk i NRK om at selv «fredagskaken» må flyttes fra fredag til torsdag for å samle nok ansatte. Regnestykket skal visst nok være enkelt ved at mindre tilstedeværelse på jobb og mer fritid gir lavere produktivitet.

Produktiviteten i norsk næringsliv har redusert vekst

Bakgrunnen for Lindbergs kronikk og hjertesukk er en rapport fra produktivitetskommisjonen som regjeringen ba om for ett års tid siden. Rapporten konkluderer med at produktiviteten i norsk næringsliv har hatt redusert vekst siden 2005.

Og i kjølvannet av rapport og kronikk henger flere seg på. Skipsreder Herbjørn Hansson mener at:

Det kan ikke være noen som helst tvil om at vi er bortskjemte. Og tilfredse. Den dagen du er tilfreds, er en farlig dag, altså.

Milliardær Trond Mohn lar seg også provosere:

Vi må jobbe hardere, og vi må jobbe mer. Norske arbeidstakere er for late. Det er umulig å få tak i en Oslo-direktør en fredag ettermiddag.

Hvorvidt nordmenn er late eller ikke, skaper tydelig høy temperatur i næringslivet og avstedkommer mange meninger. Men hjelper det å jobbe mye om man ikke jobber smart?

Der produktivitetskommisjonens rapport trekker frem svake resultater i skole og utdannelse, dyre samferdselsprosjekter og et lite fremoverlent næringsliv som noen viktige utfordringer for den norske produktiviteten, er ekkoet fra næringslivet ‘latskap, tilfredshet og fravær’.

For én ting er at norske næringslivsledere blander begrepene ‘produktivitet’ og ‘produkt’. Ved mer fravær, blir det produsert mindre, men vi blir ikke nødvendigvis mindre produktive. Produktivitet er et resultat av hvordan man gjør det, ikke hvor mye man gjør. En annen sak er hvor man har fokus og hvordan man tilrettelegger og organiserer sin egen og sine medarbeideres arbeid. For hvilke toppledere har mest fokus på effektive arbeidsprosesser, oppdaterte styringsverktøy og strukturer for resultatmåling?

Stort potensiale i å effektivisere arbeidsprosesser

Selvfølgelig skal jobb være jobb og fritid være fritid. Men kan det hende at de som tar «hyttekontor» på fredag og som er aktive og trener mye, er de samme som har mest fokus på å etablere effektive arbeidsprosesser også på jobb. Kan det hende at det er disse som har gode strukturer i egen virksomhet for å jobbe effektivt, få delegert arbeid og jobbe smartere…

Vår erfaring som forretningsrådgivere er at svært mange norske virksomheter har et stort potensiale i å effektivisere arbeidsprosesser og derav øke produktiviteten i virksomheten. For å lykkes med dette, er det viktig å sette klare og kommuniserte mål og måle at disse blir realisert.

Da kan man til og med unne seg kake på torsdag. Og gjerne fullføre dagen med å sjekke av at alle målrettede oppgaver og aktiviteter er under kontroll og på track – der du står i kø over Steinsletta på veg til hytta på Beitostølen. Det er viktigere enn at arbeidsdagen blir fullført bak skrivebordet.

Legg igjen en kommentar