Skip to main content

«Der det tenkes likt, tenkes det ikke særlig mye», sa prosjektdirektøren for Hydros Troll prosjekt en gang på midten av 80-tallet. Veldig riktig den gang og like gyldig i dag. Men hvor ble det av de kloke hodene som senere utviklet avviksboring og plasserte installasjonene på havbunnen forrige gang oljeprisen stupte? De kloke hodene som tenker nytt og annerledes er kanskje ansatt hos deg?

Raskt voksende markedstrender krever at vi klarer å snu oss raskt. Ofte er dette ensbetydende med valg av ny teknologisk retning som er en utfordrende øvelse for alle. Det er mange forretningsmessige og organisatoriske konsekvenser som må vurderes, men alle store beslutninger om teknologiske endringer har vært fattet av modige ledere. Som et eksempel på en suksesshistorie nevnes ofte Aftenpostens satsning på Finn.no – til tross for at inntektene var gode på ordinært annonsesalg. Det var en vanskelig balansegang og nærliggende å peke på kannibalisering. Som motsetning til dette nevnes Kodak, som feilvurderte den ekspansive markedsetterspørsel etter digital teknologi og ikke klarte å snu i tide. Det har sikkert vært gjort mange analyser av årsaken til dette, og nærliggende er det å tenke at konsekvensene var så store at de ikke turte å ta steget.

IT må inn i styrerommene

I dag er det svært få selskap som ikke er avhengig av informasjonsteknologi for å understøtte selskapets prosesser. Men informasjonsteknologi kan også vise ny vei. Digital kompetanse er derfor nødvendig hos dagens ledere, noe som også støttes av professor Linda Lai sitt debattinnlegg i Dagens Næringsliv 5. oktober. Selskaper som ikke bringer IT-kompetanse inn i styrerommet risikerer å få sub-optimale løsninger. Dessverre gjøres sjelden de modige beslutningene knyttet til teknologi i norske styrerom. Det er påfallende at følelsesmessige knytninger til løsninger eller systemer får lov å dominere for lenge. Eierskap og kongedømmer forkludrer helhetstankegangen Og bedre blir det ikke når systemene har vært egenutviklet en gang i tiden. «Vi har en stolt historie. Den må vi ikke glemme», sies det gjerne. Det er underlig hvor opptatt man er av å se bakover.

I større virksomheter finnes det talenter som evner å utfordre det bestående. Men hos beslutningstakere som har høy lønn, mange privilegier og stor stab er ikke endring særlig tiltalende. Da blir det lett til at handling inntreffer først når eksterne trusler truer det bestående. Det er smertefritt å lage seg en håndplukket stab av trofaste meningsfeller, som ikke bringer inn nytt tankesett og grunnlag for ny business. Det er adskillig mer krevende å være en leder som slipper til avvikende syn, skaper rom for brytning og drar veksler på ansattes evner til nyskapning.

Og nå er tiden hvor det kreves sterke og visjonære ledere som tør å tenke nytt. Men husk da at de store suksesshistoriene oftest oppstår der endringer er iverksatt før kniven er på strupen. Sett av tid og midler til en skikkelig idédugnad og slipp lekenheten inn!!

Lykke til, og ikke glem å honorere initiativene.

Leave a Reply