Skip to main content

Alle endringer har sin pris. En god business case som ser kostnader i lys av nytte er derfor viktig. Dette krever innsikt og innsats, og da forblir det ofte som det er i en hektisk hverdag. Helt til gamle og dårlige systemer rammer business, hardt og brutalt. Da er det tid for å trekke i nødbremsen – men er det da for sent? 

Tøffe tider

Det er tøffe tider i næringslivet! Tabloidene skriker mot oss, Statoil skal kutte nye 2000 årsverk og Coop skal ut med 500. Vi kjenner alle at dette påvirker oss, vi blir skjerpet og setter fokus på sikring av egen virksomhet.

Dette skjer samtidig med at samfunnet er inne i en av vår tids største endringer, et paradigmeskift som påvirker alle virksomheter. Vi kaller det digitalisering. Spilleregler endres og nye muligheter oppstår. Du er kanskje en av mange som sliter med å se hvordan dette treffer nettopp din virksomhet? De som ikke ser mulighetene med digitalisering, gjør lurt i å reflektere over dette som en trussel. Én ting er sikkert, dere blir berørt. Enten gjennom å ta for dere av nye muligheter, eller som tilskuer til at muligheter smuldrer bort mellom fingrene fordi andre har tenkt nytt. Viktigst av alt, dere må være lettbeint og kunne snu dere raskt.

Viktigste smøremiddel for å sikre at virksomheten er endringsdyktig og smidig, er gode og lettbeinte arbeidsprosesser støttet av moderne og tilrettelagte IT-verktøy. Sitter du med gammel teknisk gjeld, med uoversiktlige og udokumenterte prosesser og verktøy som har passert «best før dato» for lenge siden, da sitter du på en «brennende plattform». Hvordan går det da, når de tøffe tidene treffer deg med krav om effektivisering og kostnadskutt? Svaret er enkelt, det går veldig dårlig!

Med gjeld til ørene

Fungerer godt nok

Det er lett å tenke at «det fungerer godt nok». Du aksepterer at du sitter på en gammel og utdatert plattform som ikke lar seg forbedre. Og det fungerer sikkert litt til, gitt at virksomheten ikke endrer seg for mye. Nå er det imidlertid to faktorer som treffer samtidig, tøffe tider og digitalisering. Om din virksomhet klarer å møte dette uten endringer så er alt vel og bra. Om ikke så er det nå på tide å finne nødbremsen!

Hvor er så nødutgangen?

Å investere i fremtiden

Nå er ikke brannslukking spesielt fremtidsrettet og inspirerende for videre vekst. Likevel er vår erfaring at dette for mange er nødvendig for å få kontroll på dagens situasjon. Det er viktig å ta stilling til forretningsmessig risiko, hva som kan løses raskt og rimelig, og hva som bør iverksettes for å sikre fremtidig handlingsrom og konkurransesituasjon. De fleste er avhengig av ekstern bistand for å få gjennomført slike tiltak, dette kan bli kostbare og ressurskrevende prosjekt. Hvordan treffer dette da, når det er tøffe tider og penger skal spares?

Vurderer du nødutgangen, så betyr dette at du har tatt stilling til hva som ikke virker inn i fremtiden. Da skal veien videre legges, og den skal legges fort. Kanskje du rekker å foreta en kontrollert manøver og unngå bråbrems.

Og husk nå, en god business case viser hvorfor dette er viktig og lønnsomt. Vi kaller det å investere i fremtiden. En god investering, hvis ikke fremtiden ligger bak deg…

Legg igjen en kommentar