Skip to main content

Tilgang til riktig IT-kompetanse er en stor utfordring for mange virksomheter. Bruk av IT som forretningsstøtte har endret seg svært mye de siste 20-30 årene, og tempoet øker. Nå er vi i 2021. De gamle IT-løsningene har gått ut på dato og mange ledere mangler gode, kompetente sparringspartnere når de skal legge nye strategier der effektiv bruk av digitale løsninger er en forutsetning. Ny teknologi og nye løsninger skal bidra til økt samhandling og ikke forsterket silo-effekt.

Fra datarommet til styrerommet

Vi har mange spennende paradigmer bak oss innenfor IT. Fra 90-tallet frem til ca. 2010 bygget vi opp egne IT-avdelinger som skulle ta seg av drift og support innad i bedriften. Her ble alle IT-relaterte problemstillinger ivaretatt, og så lenge lampene var grønne var alle fornøyde. Det handlet om oppetid og stabilitet. Denne epoken ble i neste 10-års periode frem mot 2020 utfordret av at stadig flere IT-systemer ble levert som skytjenester, og oppgavene til den gamle IT-avdelingen ble kraftig vannet ut. Mange pratet om digitalisering, og kyndig bruk av teknologi ble en snakkis helt opp til styrerommet.

Fra effektivisering til verdiskapning

Størst endring inn i siste paradigme, og kraften bak begrepet digitalisering, ligger i overgangen fra effektivisering til verdiskapning. IT skal ikke lengre avgrenses til verktøy som automatiserer og reduserer arbeidsinnsats. IT skal være muliggjøreren som viser vei til nye forretningsområder og produkter som bidrar til økt inntjening. Et stort sprang som krever at alle ledd i virksomheten forstår og utnytter teknologiens muligheter. IT treffer hele verdikjeden, krav til omstilling og opplæring blir sentralt og endringsledelse blir like viktig som løsningene vi skal anvende. Avstanden mellom virksomheter som forbruker teknologi, og moderne teknologiorienterte virksomheter som utnytter teknologi blir formidabel. Dette er den største omstillingen vi har sett så langt i IT-alderen.

Les mer om endringsledelse.

Silo eller samhandling

Gapet mellom operasjonelle IT-ressurser og forretningsnære strategisk tenkende teknologiledere er påfallende. Og mangelen på sistnevnte kombinert med lett tilgjengelige skyløsninger, har bidratt til anarki i flere virksomheter. Nå anskaffes nye IT-løsninger ute i avdelingene uten felles styring og kontroll. Dette forsterker dessverre silo-effekten i en tid der alle ønsker økt samhandling. Vi undervurderer hvor sentral IT-avdelingen har vært i kvalitetssikring og styring av virksomhetens IT-prosjekter, og hvilke krav den nye tiden stiller til felles styring og kontroll.

Modernisering av IT og sourcing

Moderne bruk av teknologi handler mest om mindset, innovasjon og kompetanse. For det er ikke bruk av ny teknologi som først og fremst endrer en virksomhet, det er ny bruk av teknologi. Vi tenker ofte på digitalisering som bruk av ny teknologi, men for de aller fleste virksomheter oppstår nye muligheter ved å finne nye måter å anvende kjent teknologi. Og svaret på dette finner vi enklest ved å engasjere de ressursene som allerede finnes i verdikjeden. Det handler om mindset og å etablere en innovasjonskultur internt, så kan nødvendig teknologisk kompetanse involveres eksternt ved behov da dette ofte er spisskompetanse som en virksomhet ikke klarer å opprettholde selv.

Samtidig leveres stadig større andel av virksomheters IT-løsning som skytjenester. De gamle operasjonelle oppgavene til IT-avdelingen blir borte, og med dette forsvinner mye av den interne IT-kompetansen. Strategisk bruk av leverandørmarkedet blir derfor viktigere enn tidligere. En god sourcingstrategi tar derfor tydelig stilling til hvilken kompetanse en skal ha internt, og hva man skal kjøpe eksternt.

Vår rammeverk NeXtTech hjelper deg med å komme i gang med din moderniseringsreise.

Nytt mandat for IT

Omstilling av IT krever innsikt og forståelse for hva ny bruk av teknologi kan bety for virksomheten. Viktigste betingelse for å lykkes med endring er alltid et tydelig og omforent målbilde. Selve svaret på hvorfor vi skal gjøre dette. Jeg har så langt påpekt mye av bakgrunnen for hvorfor dette skjer, og hvorfor dette er nødvendig. Samtidig må du finne frem til hva dette kan bety for nettopp din virksomhet. Når dette fremstår tydelig for ledelsen kan nytt mandat for IT settes, og en ny personkabal kan legges der riktig kompetanse etableres sammen med en god IT styringsmodell.

Dette krever solid modning og forankring i toppledelsen, og med det på plass kan dere starte på en svært spennende reise. Og vi i Tellmann, ja vi blir gjerne med!