Skip to main content

Tellmann Executive Advisors har hatt gleden av å lede en ny runde ERP Digital Standup. Her hadde vi med oss Pilaro, Ratio Management og Vitari. De er alle partnere av ulike systemleverandører og leverer konkrete løsninger til sine kunder. Her får du en oppsummering av hovedpunktene i webinaret.

Torsdag 27. mai var tema «Kraftig økning i netthandel: ERP og e-commerce». Med dette som bakteppe har vi sett nærmere på hva markedet for effektiv netthandel krever for å sikre en god bestillingsløsning, kombinert med en effektiv systemstøtte for logistikk og vareflyt. God verktøystøtte er sentral for å sikre kvalitet og rask leveringsevne i et nettbasert samfunn. Men kombinasjonen ERP/netthandel kommer ikke bare til anvendelse i konsumentmarkedet. Også i B2B-markedet kan e-commerce anvendes for effektiv bestilling og distribusjon av varer. I webinaret forsøker vi å belyse begge sider og får også et innblikk i ekte kundecaser.

Du kan se opptak av ERP Digital Standup i sin helhet her:

Økte kundeforventninger på nett

Harald Tellmann er partner og administrerende direktør i Tellmann Executive Advisors. Han sparker i gang webinaret med et tilbakeblikk til mars 2020 hvor vi alle fikk testet hvor endringsdyktige vi er. I etterpåklokskapens lys er det lett å se hva som har skjedd under pandemien, men ikke alle kunne spådd hvilken opptur netthandel skulle få gjennom det siste året. Posten kunne blant annet melde om at de har hatt sitt historisk beste kvartal – noensinne.

Forventninger flyttes og behov endres

Forbrukere endrer adferd når forutsetningene og behov endres. Det vi har sett det siste året ifm. netthandel og pandemien, er at forventninger flyttes. Rask hjemlevering, gjerne samme dag, og lavere leveringskostnader er bare to eksempler på forventninger denne økningen i netthandel har bidratt til. Her nevner Harald «Porterbyddy» som kan melde om en seksdoblet omsetning fra 2019 til 2020. Konseptet «klikk og hent» er også et godt eksempel. Ikke et nytt fenomen, men gjennom pandemien ser vi nå dette som et leveringsalternativ hos «alle». Dette er en tydelig trend vi har sett flere ganger. At når det skjer store skifter i markedet så er det nye aktører som griper mulighetene og opplever en god utvikling når de er i stand til å snu seg raskt. Dette gjør noe med forventningene våre og det er som kunde lett å bli skuffet.

For å sikre at dine besøkende får en god kundeopplevelse må det være gode systemer bak. En god netthandelsløsning krever gode løsninger i hele verdikjeden. Det er ikke nok å ha et fint grensesnitt, men også god logistikk og gode koblinger mot varelager- og styring. Spørsmålet du må stille deg selv er: Hva er forventningene til kunden og hva er du i stand til å tilgjengeliggjøre av informasjon med de systemene og verktøyene du har? Dårlige systemer leder ofte til dårlige kundeopplevelser.

Systemleverandørene har ulike fokusområder og noen eksempler på disse er de som er tjenesteytende, de som jobber med vareflyt, vi har noen kombinerte løsninger og vi har e-commerce-løsninger. Det er derimot viktig å merke seg at skal det gjøres noe med e-commerce og få opp en god netthandelsløsning så står ikke dette seg alene, men er koblet sammen med andre løsninger. Eksempelvis ERP vareflyt. Slike prosjekter blir av den grunn ofte komplekse, avhengig av hvilket utgangspunkt virksomheten har. Hvilken leverandør man skal velge og hvilken løsning som er best kommer an på hva du ønsker å få til, og selvfølgelig hva har du fra før av.

Richard Larsen fra Pilaro

Richard Larsen
Richard Larsen
CEO

Første leverandør ut er Richard Larsen, daglig leder i Pilaro AS. Richard presenterte Bergansprosjektet som startet i 2018. Etter en grundig gjennomgang av samtlige IT-systemer, erfarte Bergans at det var hensiktsmessig med en moderniseringsprosess. Sammen med Pilaro har de nå rigget for bærekraftig og moderne drift, og ikke minst bedre og sikrere kundeopplevelser på nett. 

Bergans prosjektleder, Espen Jensen, som hadde jobbet hos en systemleverandør før, var godt klar over at det var en ressurskrevende fase selskapet var på vi inn i. Prosjektgruppen besto, til enhver tid, på syv personer, som satt av minimum 40 % av sin tid til formålet. 

Systemet Bergans valgte, er det anerkjente Microsoft Dynamics 365 Business Central, som passer for små og mellomstore bedrifter (inntil 450 brukere). 

Da løsningen ble lansert i november 2019, ble systemet raskt satt på prøve. Bestilling, betaling, transport, lager (i Tyskland), logistikk, returer, regnskap, og flyt mellom ulike selskaper, land og valutaer, skulle håndteres med minimalt manuelt arbeid og full kontroll og styring. Som et eksempel kan nevnes at alle produkter nå er RFID-tagget, og at lagernøyaktigheten har økt til 99,8 %. Nye vareleveranser registreres på sekunder og i Bergans’ flaggskipbutikk i Oslo, på drøye 600 kvadratmeter, gjøres vareopptellingen nå på godt under én time

De viktigste gevinstene etter moderniseringsprosessen er, ifølge Bergans selv, at de har fått kontroll på prosessene, og at de er rigget for fremtidig vekst. 

Har du eierskap til verdikjeden, og kontroll på prosessene, er du langt bedre rigget til å ta imot de endringene og de mulighetene som fremtiden bringer.

Richard Larsen

Richard Larsen sier at, når en kunde skal bytte ERP-system og rigge for fremtidig vekst, er det avgjørende at de tar eierskap til hele verdikjeden, fra dag èn. Han tror at applikasjoner vil fornyes og byttes ut langt oftere i fremtiden. Robotisering, RFID-tagging og videoteknologi, vil gi nye funksjoner og nye muligheter, som kan hektes på det eksisterende systemet.

Mikal Tuen Eie fra Ratio Management

Mikal Tuen Eie
Mikal Tuen Eie
CEO

Richard gir stafettpinnen videre til CEO Mikal Tuen Eie, som snakket om hva Ratio Management gjør og om løsninger de leverer som NetSuite Alliance Partner. Han snakket også om trender og utfordringer de ser for ERP og e-commerce, når og hvorfor løsningene passer. Til slutt presenterte han Otovo, som de har jobbet sammen med for å løse ERP og e-commerce hos de.

Noen trender innen ERP og e-commerce:
 • Globalisering betyr økt behov for systemer som fungerer i flere land. Lokale spesialistsystemer slår ofte større globale løsninger på ren disiplinfunksjonalitet, men krever og koster mer dersom en skal oppnå god informasjonsflyt mellom systemene.
 • Standalone e-commerce er på vei ut. Fremtidige plug-and-play-løsninger inkluderer knytning mellom webshopen og interne systemer.
 • Vekst og ekspansjon krever fleksibilitet og skalerbarhet. Det krever også at systemet har funksjonalitet som kan skrus på ved behov, for eksempel gjennom en app store eller løsningstilbydere.
 • Digitalisering, datadreven ledelse, og egentlig e-commerce, gjelder alle industrier og ikke bare tradisjonell netthandel
 • Kundens kjøpsopplevelse er essensiell. Kunden skal opplever det som enkelt og trygt å handle, og at de har tilstrekkelig med valgmuligheter i både produkter, betalingsmetoder, og levering. Dårlige kjøpsopplevelser kan ha rot i systemene bakenfor nettbutikken, for eksempel om en betaling ikke går gjennom eller ikke registreres.
 • Arbeidsprosesser bygges inn i systemet og automatiseres.
 • Rask implementering blir stadig viktigere.

Ratio Management mener at selskaper som lykkes med e-handel fremover er de som skjønner denne utviklingen og investerer i løsninger også rundt e-commerce-plattformen for å dekke helheten. Ikke bygg glasstak i operasjonsmodellen!

Et av selskapene de jobber tett med er Otovo som tilbyr fornybare løsninger til husstander. På deres nettsider kan Otovo Cloud beregne energipotensialet og kostnadsoverslag basert på blant annet himmelretning, breddegrad, solforhold, og takets utforming. Dette presenteres så til kunden på nettsiden. Kunden kan også legge inn preferanser som type solceller og hvor mange paneler som skal settes opp. For at Otovo skal holde høy kvalitet og effektivitet på leveransen må systemet også automatisere prosessene som skjer i bakkant i høyest mulig grad. Det er også kritisk å ha gode data for blant annet leverandører og kunder. Behandling og kvalitetssjekk av data er derfor essensielt. For kunden utgjør dette en enkel og elegant løsning med enkel bestilling og fleksible betalingsløsninger. Samtidig som interne administrative prosesser og rapportering i høy grad automatiseres gjennom ERP-løsningen, så Otovo kan bruke tid på faktisk forbedring.

Eric Scott Pascual fra Vitari

Eric Scott Pascual
Eric Scott Pascual
Salgssjef Visma.net ERP
Vitari

Tredje og siste leverandør ut var Vitari som stilte med Eric Scott Pascual, Salgssjef Visma.net ERP. Vitari har fokus på være en brobygger mellom teknologi for å sikre effektivisering og vekst. Vitari er Norges største Visma-partner.

Eric presenterte løsningen til Deli de Luca, hvordan implementeringsprosessen ble gjennomført og hvilke gevinster kunden har realisert i etterkant.

Med utgangspunkt i kartlegging og gevinstmuligheter på kort- og lang sikt så ble Gurusoft sin netthandelsløsning og Visma.net ERP implementert parallelt.

Ved implementering av nye forretningssystemer er det viktig å ha et bevisst forhold til hva man skal oppnå og hvilke utfordringer som er viktigst å få løst. Hele det strategiske målbildet må konkretiseres, samtidig som implementering av systemstøtte for ulike forretningsprosesser kan gjøres stegvis. På bakgrunn av dette jobber Vitari systematisk med kunden for å skissere dagens situasjon og gevinstrealiseringsmål. Dette sikrer at hele prosjektgruppen drar i samme retning og gjør det enklere å måle om ønsket gevinst er oppnådd.

Deli de Luca sine hovedutfordringer var tidsbruk knyttet til administrative rutiner og da spesielt ordrehåndtering fra butikker og kiosker. I tillegg til en lite optimal kjøpsreise for de som bestiller varer. Disse utfordringene gjorde det vanskelig å legge til rette for Deli de Luca sine vekstambisjoner.

Etter gjennomført prosjekt har Deli de Luca:

 • Redusert tidsbruk til ordrehåndtering med 2,5 timer daglig
 • Redusert tidsbruk for bestilling i kiosk med 25 timer i uken
 • Forenklet dataflyt gjennom å kunne endre info om data om produkter og priser på ett sted
 • Fått full kontroll på lager og produksjon

Dette har samlet sett dannet et fundament for videre forretningsutvikling, vekst og effektivisering hos Deli de Luca. Du kan høre mer om caset ved å høre på podcast med Silvija Seres og Shoana Ostadi som er daglig leder i Deli de Luca Distribunal eller lese artikkel og se video om caset.

Paneldebatt

Etter fire flotte presentasjoner bruker vi den siste tiden på å besvare spørsmål som har kommet inn undervies, og ikke minst en egen paneldebatt ledet av Harald Tellmann. Her får alle presentatørene muligheten til å svare opp ulike spørsmål. Dette er virkelig en seanse vi anbefaler at du ser.

Vi takker bidragsyterne denne gangen: Pilaro, Ratio Management og Vitari. Følg med i våre kanaler for å se hvem som blir med oss neste gang.