Skip to main content

I samarbeid med nettverket Forretningsløsninger Norge, arrangerte vi torsdag 8. oktober en ny ERP Digital Standup, med fire nye leverandører. Denne gangen var det Infor, Deltek, Microsoft og Workday som fikk muligheten til å oppdatere oss på sine løsninger og spennende nyheter. Her får du en oppsummering av hovedpunktene fra webinaret.

I forrige ERP Digital Standup satte Tellmann fokus på hvordan du kommer i gang med ditt forretningsløsningsprosjekt på en god måte. Basert på Tellmanns rammeverk for vellykket anskaffelse og innføring av forretningsløsninger, NeXtTech, så vi på viktige forhold å få på plass i en innledende modning- og forankringsfase. I denne utgaven av ERP Digital Standup retter Tellmann blikket mot anskaffelse av moderne forretningsløsninger og hvorfor dette må gjøres på helt nye måter enn tidligere.

Du kan se opptak av ERP Digital Standup Høst 2020 i sin helhet her:

Anskaffelse av moderne ERP – nye måter å gjøre innkjøp på

Partner Dagfinn Sæther fra Tellmann lar oss se nærmere på alle de spennende og store endringene som skjer innen anskaffelse. Hvordan leverandørene leverer sine løsninger og funksjonalitet, og hvordan forretningsstøtte tilbys i markedet er i stadig endring. De fleste er kjent med skybruk på enkle kontorstøtteapplikasjoner, men endringen med bruk av skyen skjer nå også på strategiske applikasjoner. Dette gjør at vi må tenke annerledes rundt hvordan vi gjør våre anskaffelser.

Dagfinn referer til vår forrige ERP Digital Standup hvor Odd Magne Vea fra RamBase sa følgende:

Alle kunder er på samme versjon. Det finnes bare én versjon – og det er dagens versjon.

Dette betyr at funksjonalitet leveres som ferskvare og forretningsløsninger leveres ikke kundeunikt. Det betyr at du som kunde må tilpasse deg leveransetilbudet, du kan ikke nødvendigvis gå inn og sette spesifikke krav. Med det sagt er det ikke noe i veien for en strukturert anskaffelsesprosess. Tvert i mot kan det gi trygghet og det skaper en ryddig, åpen og etterprøvbar prosess.

Dagfinn avslutter med å gi oss noen konkrete anbefalinger ved anskaffelse av moderne ERP:

  1. La ikke tradisjon komme i veien for hvordan man skal anskaffe
  2. Våg å bli utfordret på hvordan innkjøp gjøres
  3. Etabler løp der trygghet for riktig retning styrkes underveis – anskaff i små enheter
  4. Få hver avtale til å være del av et større hele – sikre fleksibilitet og handlingsrom
  5. Anvend brukerhistorier og «proof of concept» – bekreft særegne behov/krav
  6. Unngå reguleringer som gir låste situasjoner

Hans Henrik Furøy fra Deltek

Hans Henrik Furøy
Deltek

Hans Henrik Furøy er salgsdirektør i Deltek Norge og er første leverandør ut. Han skal snakke om Maconomy, som er Deltek sitt ERP-produkt. Det er et prosjektorientert ERP-system da deres kundefokus er på prosjektorientert virksomhet. De har en lang rekke med ulike kunder, men de har alle én ting til felles: de fører timer. Videre får vi høre mer om forskjellene mellom prosjektorientert ERP og tradisjonell/generisk ERP.

I tradisjonell ERP er leveransen varer. I ERP for prosjektorientert virksomhet er denne leveransen kompetanse. Ser man på ressursene som skal til for å gjøre dette er det maskiner i tradisjonell ERP, mens det i prosjektorientert ERP er mennesker. På metode er det produksjon av varer i tradisjonell ERP, på den prosjektorienterte siden er det prosjekter.

Erlend Skaar-Olsen fra Infor

Erlend Skaar-Olsen

Erlend er country manager for Infor i Norge. Infor har vært på en reise de siste årene, hvor de har gått fra å være et on-premise ERP-selskap, til å bli et multi-tenant selskap. Globalt er de ca. 18.000 ansatte og er dermed en av de største ERP-leverandørene nå. Erlend tar oss med på denne reisen de har gjort og noen av forskjellene mellom on-prem og multi-tenant. En av de største grunnene til at flere kunder ønsker seg vekk fra on-prem er at man bygger opp teknisk gjeld, noe som holder selskapene tilbake. Man kundetilpasser ERP-løsningene slik at de blir statiske. En multi-tenant-løsning skalerer på en helt annen måte. Det er kontinuerlig innovasjon, har lavere kostnader, har en kortere tid til implementering og har en moderne arkitektur.

Kristiane Grøtvedt fra Microsoft

ERP Digital Standup - Microsoft
Microsoft

Krisitane er business applications specialist i Microsoft Norge og starter sitt innlegg med Microsoft sin visjon: hver person og hver organisasjon på planeten, skal oppnå mer. Dette er forankret i alt som foregår hos Microsoft, og det nyeste de har lansert de siste ukene er Microsoft Cloud. Dette er en total pakke med sikkerhet og security compliance i bunn, som betyr at produktene fra Microsoft blir mer og mer integrert. I dette inngår også Microsoft Dynamics 365, da Microsoft ikke lenger bruker begrepet ERP. Istedenfor bruker de begrepet forretningsapplikasjoner, som er en kombinasjon av tradisjonell ERP og CRM. En stor trend Microsoft ser er at man går fra en silobasert tankegang når det gjelder data, til å være mer tilkoblet og samkjørt med deling av data på tvers av organisasjonen.

Jon Norbye fra Workday

ERP Digital Standup - Workday
Workday

Siste leverandør ut er Jon, account executive fra Workday. Er det én ting Jon ønsker at vi skal ta med oss fra hans innlegg, så er det denne beskrivelsen fra en av deres kunder:

Workday for meg er som at jeg har en miniatyr av min bedrift som jeg kan gå bort til. Jeg kan ta av taket også kommer alt lys på, og jeg kan se alt som skjer i bedriften. Jeg kan se personene, jeg kan se de finansielle transaksjonene og jeg kan se bilag som ikke er betalt. Jeg har en full oversikt og hvis jeg gir huset mitt til personen ved siden av vil han også se de samme dataene, basert på ens egne rettigheter.

Paneldebatt

Etter fire flotte leverandørpresentasjoner bruker vi den siste tiden av webinaret på å svare på noen spørsmål som har kommet inn underveis, og ikke minst en egen paneldebatt ledet av partner Håkon Røed i Tellmann. Her får alle leverandørene muligheten til å svare opp ulike spørsmål. Dette er virkelig en seanse vi anbefaler at du ser.

Håndsopprekking under paneldebatten!

Dette er det andre webinaret i serien ERP Digital Standup, og det er bare å følge med for dette er heller ikke det siste!

Vi takker bidragsyterne denne gangen: Infor, Deltek, Microsoft og Workday. Følg med i våre kanaler for å se hvem sin blir med neste gang.