Skip to main content

Kraftig økning i netthandel: ERP og e-commerce

Tellmann har sammen med nettverket Forretningsløsninger Norge, og tre nye leverandører, gleden av å invitere til en ny ERP Digital Standup. Torsdag 27. mai kl. 09:00 – 10:30 retter vi fokus på netthandel og ERP, og skal se nærmere på suksessfaktorer for å lykkes med dette.

Økningen i netthandelen fortsetter i 2021 med en registrert økning på 80% i første kvartal. Økningen er målt mot 2020 som også var et rekordår fra året før. Pandemien har definitivt ført med seg et skifte i handel over nett og det er ventet at deler av denne adferdsendringen vil bli varig. Med økt netthandel flyttes også forventningene til oss forbrukere. Aktører som er i stand til å levere varer samme dag eller dagen etter bestilling, setter standarden for hva forbrukerne kan vente seg av effektiv logistikk. 

Nå skal vi se nærmere på hva markedet for effektiv netthandle krever for å sikre en god bestillingsløsning, kombinert med en effektiv systemstøtte for logistikk og vareflyt. De som skal snakke mer om dette er PilaroRatio Management og Vitari. De er alle partnere av ulike systemleverandører og leverer konkrete løsninger til sine kunder. God verktøystøtte er sentral for å sikre kvalitet og rask leveringsevne i et nettbasert samfunn. Men kombinasjonen ERP/netthandel kommer ikke bare til anvendelse i konsumentmarkedet, men også i B2B-markedet kan e-commerce anvendes for effektiv bestilling og distribusjon av varer. Vi vil i seminaret belyse begge sider og vil samtidig få et innblikk i ekte kundecaser.

Avslutningsvis i webinaret vil vi fasilitere en paneldiskusjon hvor leverandørene får muligheten til å besvare relevante spørsmål. Du som deltaker vil også kunne stille spørsmål direkte som levereandørene vil svare på.

Hvem presenterer i ERP Digital Standup?

Pilaro
Richard Larsen
Richard Larsen
CEO

Pilaro AS er en strategisk forretningspartner med sterkt bransjefokus. Vi er en av Microsofts foretrukne leverandører av Microsoft Dynamics 365 Business Central, og har installert, driftet og vedlikeholdt forretningsløsninger til små og mellomstore bedrifter i snart 40 år. Vi har spesialisert oss innenfor produksjon – og prosjekt baserte virksomheter, og tilbyr vår egen bransjeløsning, Pilaro Industry Solution.

Ratio Management
Mikal Tuen Eie
Mikal Tuen Eie
CEO

I Ratio Management tar vi gjerne ledelsen og driver prosesser for effektivisering av våre kunders operasjonsmodell, samt får den over på digitale plattformer. Som offisiell alliansepartner implementerer vi Oracle NetSuite for kundene våre. NetSuite er et 100% skybasert ERP-system med funksjoner for alle administrative disipliner på en og samme ferdigintegrerte plattform. NetSuite er modulbasert, hvilket gir stor fleksibilitet, mulighet for uavbrutt vekst på samme plattform, samt gjør det mulig å tilpasse til hver enkelt kundes behov uten å gjøre systemet bespoke. Ratio Management har det største miljøet og lengst erfaring med implementering av NetSuite i Norge.

Vitari
Eric Scott Pascual
Eric Scott Pascual
Salgssjef Visma.net ERP

Vitari er en strategisk samarbeidspartner for virksomheter som ønsker å ta i bruk moderne teknologi for å effektivisere og legge til rette for bærekraftig vekst. Dette gjør vi gjennom å fokusere på kombinasjonen av forretningssystemer, arbeidsprosesser og forståelse av kundens forretning. Vitari jobber målrettet mot dedikerte vertikaler, hvor ett av disse er varehandel. Vitari leverer løsninger innen økonomi, logistikk, HR/lønn og CRM. Vi er kåret til Årets Visma Partner de siste 5 årene.

Velkommen til gratis webinar!