Skip to main content

Espira har et sterkt ønske om å utvikle selskapet til en data- og innsiktsbasert driftsmodell. De skal hente ut potensialet i den enorme datamengden de selv sitter på når denne kombineres med bruk av moderne teknologi og store data. Dette understøtter visjonen om at Espira skal lede utviklingen av fremtidens barnehager. Gjennom høsten 2020 har Espira gjennomført et modnings- og forankringsprosjekt sammen med Tellmann Executive Advisors basert på Tellmanns rammeverk NeXtTech©.

Espira satser innen digital utvikling, innsikt og analyse

Gjennom forprosjektet har vi etablert et godt strategisk fundament og vi har nå inngått avtale om gjennomføring av første steg i hovedprosjektet i år. Dette er starten på reisen der Espira de kommende årene skal utmerke seg som en datadrevet kunnskapsbedrift. Ikke bare innenfor egen sektor, men i markedet generelt.

Målet er en tilstand der innsikt aktivt benyttes for å sikre effektiv drift med god pedagogisk kvalitet og attraktivitet for foreldre og ansatte. Nye muligheter, forenkling, etterlevelse og vekst tilgjengeliggjøres gjennom bruk av eksterne data i en innovativ og datadrevet tilnærming.

Albert Hagen, Driftsdirektør i Espira, forteller at de bare såvidt har sett starten på dette og hva det kan bringe med seg. De gleder seg over reisen de har påbegynt med Tellmann, og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet.

Det er hevet over enhver tvil at det finnes et enormt potensial for Espira gjennom bruk av interne- og eksterne data – kombinert med spennende teknologier som kunstig intelligens, prediktive analyser, robotisert prosessautomatisering og maskinlæring.

Albert Hagen, Driftsdirektør Espira Kunnskapsbarnehagen

Espira har satt seg noen hårete mål, som vil medføre endringer i måten de jobber på. Både i organisasjon og kultur. Albert forteller at dette er tunge tema som gjør det godt å ha Tellmann med på laget. «Vi har fått en meget god relasjon- og tillit til Tellmann. Menneskene vi jobber med der er en helt nødvendig og sentral del av å lykkes med dette prosjektet. Denne gleder vi oss stort til!» forklarer Hagen.

Om Espira Kunnskapsbarnehagen

Espira er en ledende aktør i barnehagesektoren og har som mål å bli Europas beste barnehageaktør som gir alle barn et helhetlig, trygt og inspirerende barnehagetilbud. Espira Kunnskapsbarnehagen er opptatt av forskningsbasert kunnskap om barn og barndom og skal gi barn «en fantastisk start på livet». Espira eies av AcadeMedia, Nord-Europas ledende utdanningsaktør.

Espira Kunnskapsbarnehagen Datadrevet

Et viktig samfunnsoppdrag

Espira har sammen med Tellmann lagt et ambisiøst og spennende løp fremover. Som vil gi tilgang på effektivisering, innovasjon og vekst gjennom innsikt og digital utvikling. Vi har en felles ambisjon om å sikre at Espira blir en datadrevet kunnskapsbedrift.

For Tellmann er dette et svært spennende prosjekt. De som lykkes med utvinning og bruk av data til å skape innsikt og legge til rette for en kunnskapsdrevet tilnærming, vil tre frem som vinnerne i tiden fremover. Espira er en fremoverlent og ledende aktør i sin bransje. Vi skal nå bistå en virksomhet med et viktig samfunnbidrag til å ta steget inn i fremtiden, slik at de kan fortsette å gi et best mulig tilbud til det viktigste vi har: barna våre.

Håkon Røed, Partner i Tellmann

Prosjektet ledes av Tellmann og tjenestene omfatter nødvendig rådgivning innen Business Intelligence, datamodeller- og analyse, teknologi, anskaffelse, omstilling og prosjektledelse. Gjennom dette samarbeidet skal Espira bringes helt i front på området, via utnyttelse av potensialet i stordata, kunstig intelligens og prediktive analyser.