Skip to main content

Vi er inne i en tid der handling kreves. Strategi og mål er lagt, og for enkelte til og med lagt til side. «Nå skal det gjennomføres» er gjennomgangsmelodien vi hører. Ledere har det så travelt at de verken har tid til å delegere eller skaffe seg hjelp. Kjenner du at du er i en situasjon der du mister målene av syne og at du samtidig ikke får gjort det som forventes av deg? Det er ingen god situasjon.

I dialog med ledere på tvers av bransjer observerer vi en sterk og økende fokusvridning. Fra strategi og over på det operative. Det er ikke en ønsket eller styrt endring. Det er de operative gjøremål som presser på og krever all oppmerksomhet.

For de som opplever at døgnet ikke strekker til og oppgavene som må gjøres tårner seg opp, er det åpenbart ikke tiden for å få gode råd, sparring og innspill på kloke strategiske veivalg med motiverende mål de neste fem årene. For når «TO DO» listen er lengre enn ventetiden på Fornebubanen, da er tiden inne for å få ting gjort. Få møkk under neglene, gjennomføre det som skal gjøres, utføre planlagte tiltak og få kontroll på problemprosjekter og komme videre. Samtidig må det sikres at de riktige tingene gjøres og at de gjøres riktig.

Implementering av strategi krever handling

I denne situasjonen er det viktig å vite når du skal søke hjelp, både internt og eksternt, ved å tilføre slagkraftig kompetanse og kapasitet. Det er først og fremst de lederne som mestrer denne øvelsen som evner å skape nødvendig gjennomføringsevne.

På samme tid er det mange virksomheter som gjennomfører kapasitetsjusteringer. Som kjent reduserer ikke dette arbeidsmengden. Resultatet blir da at de samme oppgavene skal utføres av færre hender og hoder. De som blir igjen jobber hardere og tyngre. Olje- og gassektoren rammes hardt, og bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass med Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i spissen, har gått ut og advart mot å kutte for hardt og si opp folk med viktig kompetanse man vil ha bruk for siden.

Slike tiltak treffer hele virksomheten, og IT er intet unntak. Tvert imot. I virksomheter der ITs viktigste oppgave betraktes som å holde lampene grønne, konstaterer vi at sparekniven skjærer dypt. I artikkelen «IT-sjefer frykter fremtiden» i Dagnes Næringsliv den 22.mai presenteres en undersøkelse der 7 av 10 IT-sjefer frykter at IT ikke vil være i stand til å imøtekomme forretningens krav og forventninger fremover. Hvem skal da sikre dette? Neppe de som forblir fanget i en operativ hverdag uten tid til å lede.

Les artikkelen «IT-sjefer frykter fremtiden» i DN. (Betalingsmur).

Her er noen momenter du som IT leder bør tenke på om du kjenner deg igjen i dette:
  • Stopp og tenk: Hva er viktigst å få gjort for å nå målene mine og hva kan vente?
  • Hva er mine største tidstyver og hvordan kan jeg kvitte meg med dem?
  • Hva kan jeg få andre til å gjøre og hva må jeg gjøre selv?
  • Hvordan kan jeg få relevant hjelp og avlastning slik at jeg får ting unna og kommer «ovenpå»?

Det er i slike situasjoner konsulenthus som Tellmann med erfarne rådgivere med ledererfaring kan bidra. Våre kunder kjøper i økende grad operativt rettet bistand, så som prosjektledelse og drivende faglige roller, som sikrer målrettet gjennomføring av prosjekter og tiltak. Dette gjør at ledere kan holde fokus på nettopp ledelse av egen virksomhet.

Det er først i etterkant man ser at prisen å betale for ekstern bistand for å få tingene gjort, ofte er langt lavere enn alternativkostnaden ved ikke å få det gjort. For ikke å snakke om verdien av å få frigjort din egen tid.