Skip to main content

Onsdag 22. april arrangerte vi et gratis webinar om hvordan virksomheter kan utnytte momentet i en krise, for å skape nye muligheter. Vårt mål med webinaret var å dele konkrete råd og erfaringer, som du som leder raskt kan ta i bruk i egen organisasjon. Her får du en oppsummering av hovedpunktene som kom frem i webinaret.

Koronakrisen traff norsk næringsliv hardt og brutalt, og endrede rammebetingelser setter selskapene på prøve. Mange organisasjoner står i en krevende situasjon hvor kriseforståelse og krisehåndtering skal balanseres med fjernledelse og verdiskapning fra hjemmekontor. Hvilke egenskaper ved en virksomhet endrer seg i krise, og hvordan kan disse bidra til å skape nye muligheter?

Du kan se webinaret i sin helhet her om du ønsker:

Utfordringen

Krisen vi står i nå er helt spesiell. Hvor tidligere kriser har vært begrenset til enkelte sektorer, rammes denne gangen hele verdikjeden og vi får en krise med enormt omfang. De kortsiktige konsekvensene av koronaviruset merker vi i dag for fullt. Vi vet lite om de langsiktige konsekvensene for økonomien, og det er en generell frykt at mange bedrifter ikke vil overleve. I tillegg kommer koronakrisen sammen med et kollaps i oljemarkedet.

Alle bedrifter forsøker å påvirke evnen til å utvikle og opprettholde konkurransekraftig og lønnsom drift gjennom krisen. Samtidig er tiden kommet for nyskapning, utradisjonell tenkning og bruk av nye virkemidler, for å sikre at bedriften er forberedt når vi skal legge krisen bak oss. Det er avgjørende å starte omstillingen og tilegne seg nye ferdigheter før det er for sent.

Fra krise til muligheter

Hvilke egenskaper ved en virksomhet endrer seg i krise, og hvordan kan disse bidra til å skape nye muligheter? Vi har satt opp en modell som viser hvordan vi gjennom ulike faser jobber med kriseledelse og kontinuitet, og gjennom dette åpner opp for nye muligheter. For mange kan dette være et bra utgangspunkt for en fremtidig beredskapsplan.

Fra krise til muligheter webinar

Repair
Målet i denne fasen er å få tilbake kontroll på virksomheten gjennom å løse akutte problemer. Samt etablere verktøy for kommunikasjon og samhandling internt og eksternt.

Monitor & Recover
Etabler overvåkning av virksomheten, aktiver beredskapsplaner og etabler krisestab. Nå er det viktig å identifisere risiko og vurdere tiltak. Vi må sikre tilgang på kritiske ressurser og ivareta løpende kommunikasjon med de ansatte. Funksjoner og områder som er slått ut må gjenopprettes.

Prepare & Respond
Med løpende prioritering og oppfølging av tiltak, sikres det at virksomheten agerer i takt med krisen og endringer i omgivelsene. Vi jobber aktivt med kommunikasjon og mobilisering i organisasjonen gjennom avstandsledelse og planlegging.

Enable
For mange handler denne fasen om tre kritiske valg:
• Utnytte krisen til å avansere – se etter nye muligheter
• Bli der man er – minst mulig endring
• Stenge ned virksomheten


Det vil være avgjørende for de fleste virksomheter at de klarer å endre og tilpasse sin forretningsmodell basert på «den nye normalen». Det er viktig å se hvordan en kan utnytte den samlende kraften som finnes i en krise gjennom «sence of urgency».

Krisetid er «tid for endring»

Koronakrisen har allerede endret samfunnet. Derfor er det viktig å stille seg noen sentrale spørsmål:

 • Hvordan berører dette din virksomhet?
 • Hvordan berøres dine kunder?
 • Hvilke nye rammer og forutsetninger vil gjelde etter krisen?
 • Hvilke endringer må din virksomhet gjøre for å beholde konkurransekraften?
 • Hvilke nye forretningsområder kan være tilgjengelig for din virksomhet?
 • Hva er til hinder for at din virksomhet kan endres raskt og dra nytte av denne situasjonen?
 • Hvordan kan du utnytte momentet (sence of urgency) til å endre din virksomhet raskt?

Har koronakrisen ført til et behov for endring? Les vår artikkel om hvordan lykkes med endringsledelse.

5 praktiske råd for å skape endring i krisetid

 1. Dediker eget fremtidsteam
 2. Utarbeid ulike hypoteser for den «nye normalen», hva disse betyr for virksomhetens finansielle og operasjonelle resultater
 3. Utarbeid en strategisk plan for hver hypotese og hendelsesforløp
 4. Vær tydelig på endring i omgivelser
 5. Tenk «fast track» og utnytt momentet

Og husk. Koronakrisen har allerede vist hvor raskt vi kan flytte oss og vi har alle demonstrert nytenking og rask adopsjon på veldig mange områder. Sørg for at din virksomhet er med på de endringene som kommer, og at dere er i stand til å snu dere raskt.

Ønsker dere en prat om hvordan vi kan bidra med teknologiledelse, omstilling og lederstøtte i en utfordrende tid?

[ninja_forms id=1]