fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820

Er deres bedrift i en krevende situasjon hvor kriseforståelse og krisehåndtering skal balanseres med fjernledelse og verdiskapning fra hjemmekontor? 

Vi har samlet all vår erfaring og kompetanse i en modell som skal sikre og ivareta kritiske aktiviteter gjennom alle faser fra krise til nye muligheter.

FRA KRISE TIL MULIGHETER

Hvordan raskt etablere digital plattform og verktøy, for effektiv kommunikasjon og samhandling.

Kriseledelse

Hvordan sikre tilgang på kritiske ressurser.

Hvordan identifisere risiko og impact basert på scenarioer.

Hvordan beslutte og kommunisere når omgivelsene endrer seg dag for dag.

Kriseledelse

Hvordan sikre verdiskapning når kritisk personell er satt ut av spill.

Hvordan sikre verdiskapning når kritiske funksjoner er satt ut av spill. 

Kritisk nøkkelpersonell
Beredskapsteam

Hvordan organisere og lede uten å være tilstede. 

Hvordan lede når strategi, budsjetter og styringsparametere ikke gjelder lengre. 

Hvordan dimensjonere forsyningskjeden når etterspørselen svikter. 

Toppledelse

Hvordan opprettholde verdiskapningen gjennom funksjonell ledelse.

Hvordan opprettholde verdiskapningen gjennom prosjekter.

Funksjonell ledelse
Prosjektledelse

FRA KRISE TIL MULIGHETER

Hvordan «krisesituasjoner» er muligheter til enten å avansere, bli der du er, eller forsvinne.

Hvordan styrke konkurransekraft og lønnsomhet når rammebetingelsene er endret.

Toppledelse

Hva vi kan hjelpe deg med​

Organisering og struktur
Digital strategi
Ny/endret forretningsmodell
Optimalisering av verdikjede
Prosjektledelse og porteføljestyring
Beslutningsstøtte og prioritering av tiltak som har størst påvirkning på finansielle og operasjonelle resultater
Endringsledelse

Usikker på hvordan du går frem eller vil du hjelpe?

Kontakt Håkon eller Harald på tlf. 911 911 50 eller fyll ut kontaktskjema.

Meld deg inn i vår LinkedIn-gruppe!