Skip to main content

Frokostseminar

Feltstøtte som konkurransefortrinn

La førsteleddet ta riktige beslutninger

 • Har din virksomhet deler av arbeidsstokken ute i felt?
 • Utfører ansatte hele- eller deler av sin jobb utenfor fast kontorplass og tilgang til PC?
 • Foregår kritiske deler av forretningsprosessene dine distribuert?

I et stadig mer digitalisert og konkurranseintensivt arbeidsliv har effektiv feltstøtte blitt en kritisk faktor for suksess. Flere selskaper evner å utnytte løsninger og teknologi distribuert ut i feltet, og som gir dem økt konkurransekraft. Med feltstøtte mener vi applikasjoner som direkte knyttet til virksomhetens ERP-system, hvor arbeidsprosesser og beslutninger gjøres online av dine medarbeidere ute i felt.

ERP i felt - godt samspill mellom personell ute og inne

Manuelle arbeidssteg reduseres hvis IT-støtte og informasjonsflyt flyttes helt ut dit hvor arbeidsoppgaven faktisk utføres. Dette kan bidra til økt effektivitet og lønnsomhet, forbedret kvalitet, tryggere arbeidsplasser og høyere kundetilfredshet. Men, det er en rekke forutsetninger som må være på plass for å lykkes.

I dette frokostseminaret utforsker vi hvordan la god utnyttelse av feltstøtte bli til en sentral del av forretningsstrategien.

Vi har fått med oss noen toneangivende norske virksomheter som vil dele noen av erfaringene de har høstet på området, både gode og mindre gode. Vi vil gi deg kunnskap og inspirasjon rundt forutsetninger, og hvordan du bør gå frem om du vil lykkes med innføring og bruk av feltstøtte.

Hvem passer frokostseminaret for?

Dette seminaret er skreddersydd for beslutningstakere og ledere i virksomheter som ønsker å skape bedre lønnsomhet gjennom effektiv bruk av feltstøtte. Det kan f.eks. være at du er:

 • COO som leter etter måter å optimalisere driftseffektiviteten
 • IT-direktør som ønsker å utnytte teknologi for å forbedre ansattes produktivitet
 • produksjonssjef eller servicesjef som vil øke kvaliteten og redusere antall feil
 • HR-leder som ser etter måter å bedre ivareta de ansattes sikkerhet, ve og vel
 • logistikksjef som ser behov for bedre koordinering av feltarbeidet

Tid og sted

 • Dato: Onsdag 12 juni 2024
 • Tid: enkel frokost og kaffe fra kl. 08.00, program fra 08.30 – 10.30
 • Sted: hos Tellmann AS, Dronningensgate 28, 0154 Oslo

Disse møter du

Dag Tønder

Dag Tønder

Forvaltningsdirektør i Storebrand Asset Management

Om Dag

Storebrand Asset Management forvalter næringseiendommene i Storebrands eiendomsfond, herunder operativ drift, utleie og prosjekter. Dag deler sine tanker om feltstøtte basert på hans erfaringer. Du får innblikk i hvordan det er mulig å skape god økonomi i en bransje preget av samspill med mange leverandører, etterlevelse av et økende antall krav og pålegg og med store variasjoner i kompetansen i utførende ledd.

Ronny Lindås

Ronny Lindås

IT direktør i GK Norge

Om Ronny

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner, og leverer løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro og rør. Ronny skal prate om hvorfor GK Norge AS har besluttet å innføre ny løsning for feltstøtte og hva de ønsker å oppnå gjennom prosjektet. Han vil gi oss innblikk i hvor de har valgt å starte, hvilke utfordringer og muligheter de har avdekket, og dele av sine tanker og erfaringer så langt i arbeidet.

Haavar Vive

Haavar Vive

Leder prosjekt og vedlikehold i Studentsamskipnaden (SiO)

Om Haavar

SiO leverer tjenester til 70 000 studenter innen helse, trening, bolig, servering og barnehager. Havaar skal gi oss innblikk i deres prosess for valg av teknologi, partner og innføring av feltstøtte. Han skal fortelle fra gjennomføringen av prosjektet og hvilken læring de gjorde underveis. Haavar kommer også til å belyse hvilke gevinster de vil hente ut og hva dette krevede av prosjekt og organisasjon.

Haakon Røed

Håkon Røed

Partner i Tellmann

Om Haakon

Tellmann er uavhengige rådgivere ved anskaffelser og implementering av alle typer forretningsapplikasjoner. Håkon skal presentere hva må du tenke på før og under igangsetting av et feltstøtteprosjekt. Basert på erfaring fra mange ulike prosjekt, vil han peke på viktige fallgruver og belyse dokumenterte og gode fremgangsmåter. Ikke minst skal han gi konkrete råd til deg som vurderer å innføre feltstøtte.

Det er begrenset med antall plasser så vær raskt ute om du ønsker å sikre deg en plass.
Seminaret avholdes i Tellmann sine lokaler, merk at dette er i tredje etasje uten tilgang til heis.
Arrangementet er for kundesiden, som er brukere av eller vurderer innføring av feltstøtte.