TELLMANN Østensjøveien 36 N-0667 Oslo
(+47) 22 700 820
Generell usikkerhet – et hinder for å ta i bruk skytjenester

Generell usikkerhet – et hinder for å ta i bruk skytjenester

Postet  av   den 23.03.2017 

Vi er inne i en spennende tid for IT-bransjen. Ny teknologi og nye leveransemodeller for IT-tjenester griper inn i bestående leveranser, og mange leverandører har allerede begynt å tenke på , eller er nå inne i , omfattende omstilling for å reposisjonere seg. Dette berører kundene på mange måter, og det kreves innsikt både i forhold til forventninger rundt etablerte leveranser og for å gjøre gode valg fremover.

Tellmann gjennomførte en leverandør- og markedsundersøkelse i Q4 2016. Hensikten var å få innsikt i hvordan markedet evner å ta ibruk nye leveransemodeller for IT tjenester og hvor fort denne utviklingen skjer.

Et interessant funn i undersøkelsen understøtter vår antakelse om at generell usikkerhet og informasjonssikkerhet hindrer kunder å ta i bruk skytjenester i dag.

 

Gi en tilbakemelding