fbpx
TELLMANN Dronningensgate 28 N-0154 Oslo
(+47) 22 700 820
Generell usikkerhet – et hinder for å ta i bruk skytjenester

Generell usikkerhet – et hinder for å ta i bruk skytjenester

Postet  av   den 23.03.2017 

Vi er inne i en spennende tid for IT-bransjen. Ny teknologi og nye leveransemodeller for IT-tjenester griper inn i bestående leveranser. Mange leverandører har allerede begynt å tenke på, eller er nå inne i, omfattende omstilling for å reposisjonere seg. Dette berører kundene på mange måter og det kreves innsikt. Både til forventninger rundt etablerte leveranser og for å gjøre gode valg fremover.

Tellmann gjennomførte en leverandør- og markedsundersøkelse i Q4 2016. Hensikten var å få innsikt i hvordan markedet evner å ta ibruk nye leveransemodeller for IT tjenester og hvor fort denne utviklingen skjer.

Et interessant funn i undersøkelsen understøtter vår antakelse om at generell usikkerhet og informasjonssikkerhet hindrer kunder å ta i bruk skytjenester i dag.

Gi en tilbakemelding