Skip to main content

Det er vakkert i Norge når en ser utover åkerlandskapet med havre, rug og bygg. Og som det er sådd og pleid, skal det høstes. Det er lett å tenke at avlingen kommer av seg selv, men fra bondens side ligger mye hardt arbeid bak. Gode og grundige forberedelser, hensiktsmessig arbeidsverktøy og timing, gir sammen med gunstige værforhold grunnlaget for store avlinger. Bonden vet at kombinasjonen å tenke smart, planlegge godt og arbeide hardt, lønner seg. En god bonde kan sitt fag. Hvor ofte skjer det at en avling ikke kommer i hus?

Et ERP-system er et forretningssystem som skal understøtte og drive en virksomhets produksjons- og verdikjedeprosesser. Men 70% av alle ERP-prosjekter mislykkes. Det viser en undersøkelse gjennomført av det amerikanske selskapet Panorama Consulting Services. Oppfatning av at prosjektene var mislykket var basert på vesentlige kostnadsoverskridelser, store forsinkelser eller at ønsket gevinst ved innføring av nytt ERP-system ikke ble realisert. Hvilke mennesker er det da som ikke kan sitt fag – og allikevel får håndtere slike krevende prosjekter?

Vår erfaring er at ansvarlige for slike prosesser gjennomgående tar for enkelt på og slurver i planleggingen og gjennomføringen. Dette gjelder spesielt innenfor to områder:

1. Kartleggings- og analysearbeidet undervurderes

Det medfører at løsningen man anskaffer ikke understøtter virksomhetens forretningsprosesser på en effektiv måte. Det igjen reduserer muligheten for å ta ut de planlagte gevinstene.

2. Omstillingsbehovet undervurderes

Skal definerte gevinster realiseres må det skje omstilling i organisasjonen. Men organisasjonens involvering i prosjektperioden er som regel for lav, og det fører til motstand mot endring og en mislykket innføring.

Vi opplever at det fremdeles er mange virksomheter som ser på skifte av et forretningssystem som en teknisk løsning som IT-avdelingen kan fikse og gi beskjed når det er klart til bruk, satt litt på spissen. Men hvem ønsker kun å anskaffe og ta i bruk en ny teknisk løsning? Det alle vil ha er en løsning som effektivt understøtter virksomhetens forretningsprosesser i dag og fremover.

Det får man imidlertid ikke uten å gjøre nødvendig forarbeid og forberedelser. Dette innebærer blant annet å avdekke hvilken forretningsmodell som skal understøttes, hvilke funksjonelle krav og behov man har til løsningen og hvilke styringsparametere virksomheten skal styres etter fremover. Da har man et mye bedre utgangspunkt før man starter dialog med aktuelle leverandører og iverksetter påfølgende anskaffelsesprosess og innføring.

Virksomheter skifter forretningssystemer om lag hvert 10 år. Vi hjelper våre kunder med å få etablert vel integrerte forretningssystemer hver dag. De gode rådgiverne kan også sitt fag.

Neste gang du ser på åkerlandskapet, kan du tenke på at det kommer i hus. Vær trygg. Ta ansvar og sørg for at ditt kommende forretningssystem gjør det samme.

Ha en grødende høst!

Legg igjen en kommentar