Skip to main content

Bruk av informasjonsteknologi har alltid hatt et overordnet formål, å forenkle og effektivisere. Helt fra hullkortene kom i forrige århundre, til dagens globaliserte tjenestebaserte leveransemodeller. IT-bransjen slik vi kjenner den har alltid vært en aktiv pådriver til innovasjon og nytenking. Ser vi nå konturene av en IT-bransje som har innovert seg selv «out of business»?

Vi har hatt flere viktige paradigmer innenfor informasjonsteknologi de siste årene. I moderne tid har vi sett store overganger, som skiftet fra stormaskiner til minimaskiner der aktører som Tandem og Norsk Data var i sitt ess. Deretter kom distribuerte nettverk med PC’er og lokale servere. Denne fasen introduserte nye problemstillinger. Vi bygget opp store IT-avdelinger og har i ettertid slitt med kompleksitet og krevende innføring av ny teknologi. I denne perioden har vi sett aktører som Microsoft, en rekke PC produsenter og teknologiprodusenter som Citrix og VMWare slå seg opp.

I senere tid har trenden dreid mot større grad av outsourcing, der driftsleverandører har påtatt seg mye av de komplekse oppgavene rundt IT-infrastruktur og drift. Her har vi også sett en rekke selskaper, både lokale og store globale aktører, etablert seg med stor suksess.

Alt dette er tuftet på ønsket om forenkling og effektivisering. Samtidig opplever mange at jakten på forenkling har innført nye problemstillinger som i seg selv er svært komplekse.

Siste og pågående paradigme innenfor informasjonsteknologi styrer nå mot forbruksorienterte IT-tjenester der vi tar i bruk ferdige løsninger på internett. Enten som de er, eller med tilpasning mot virksomhetens behov.  Utviklingen av slike tjenester er unison og altomfattende hos programvareleverandørene, og kundene omfavner nå dette. Årsaken er både forenkling og effektivisering, og viktigst av alt er nok den dynamikken som kundene opplever gjennom bruk av slike løsninger. Det er enkelt å skalere opp eller ned omfang og innhold. I dag kaller vi dette «skytjenester», i fremtiden vil dette være «løsninger» som vi bruker. Begreper som «skytjenester» og «IT-drift» tror vi blir borte, og kanskje IT som begrep blir vasket vekk.

Har IT-bransjen disruptet seg selv?

For kundene betyr dette nye og spennende muligheter. Samtidig betyr det viktig og omfattende omstilling i egen virksomhet, nye roller og ny kompetanse må på plass. Dagens tjenestemodeller må endres. Migrering til forbruksorientert IT og løsninger som understøtter dette må utredes, og reisen starter i dag. Fremtidens IT-sourcingstrategi handler derfor om å stake ut kursen og etablere en roadmap for dette. For målet blir klarere og klarere.

Dette er leveransemodeller som har utviklet seg over tid og det har tatt tid for kunder å adoptere det. Nå er imidlertid tiden inne. Omfanget av dette ser vi ikke tydelig ennå, men det vil være enormt. Det vil endre hele IT-bransjen slik vi kjenner den i dag, og det vil gå fort. Vi tror dette vil treffe hardt innen år 2020, og innen 3-5 år tror vi svært mange av dagens aktører enten har skiftet fokus eller er ute av markedet. IT-bransjen har disruptet seg selv! Vi i Tellmann kaller dette for Sourcing 2.0.